Konu:İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 273 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 29'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:73
Tarih:14/04/2016


İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 273 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 29'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Saygıdeğer milletvekilleri, milliyetçi-ülkücü hareket, tarihinin tüm döneminde aziz Türk milletinin yanında olmuştur. Türk milletini büyük bir ailesi olarak görmüştür. Anadolu coğrafyasındaki Türklüğü etnik kimlikleri ve çeşitlilikleri her ne olursa olsun bunlara saygı duymakla beraber bütün bunları vatandaşlık hukukuyla bağlı 66'ncı maddeye göre tanımlayarak kucaklamış ve vatandaşlık hukukuyla görmüştür. Birileri memlekette ihanet projelerini eyleme koyarken milliyetçi-ülkücü hareket Şanlıurfa'da kardeşlik mitingleri düzenlemiştir. Milliyetçi-ülkücü hareket sokaklara hendekler kazılırken "Oralarda neler oluyor arkadaşlar, devlet görevini yapsın." diye uyarılar yaparken beraber o yollarda şarkılar söyleyenler bugün birbirlerine düştüklerinde milliyetçi-ülkücü hareket yine "devlet" demiştir, yine "millet" demiştir ve doğrunun yanında olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi bir yere koltuk değneği oluyorsa o koltuk değneği olduğu yer büyük Türk milletinin koltuk altıdır. Büyük Türk milletinin de koltuk değneğine ihtiyacı yok. Bu manada benzetmek gerekirse Anadolu'da yokuş değneği vardır. Yokuş değneğini bilen Anadolu kültürü o yokuş değneğinin yol yürüyen insanın hayatını kolaylaştırdığı gibi karşısına çıkan yılanın, çıyanın ve dahi haşerenin ve dahi dört ayaklının maruz kaldığı tehlike karşısında nasıl silah gibi kullanıldığının gösterildiği bir kültürün çocuklarıdır. Dolayısıyla milliyetçi-ülkücü hareket için ve MHP için Misakımillî sınırları içerisindeki büyük Türk milleti ailesi bugünkü ailesinin fertleridir. Yoksa, Milliyetçi Hareket Partisi "Hedef Turan, önder Kur'an." diyen bir ülkünün çocuklarıdır. Dolayısıyla sözünü söyleyenler söylediği sözün nereye gittiği gerçekliğini bilerek hareket edeceklerdir.

Saygılar sunuyorum Genel Kurula. (MHP sıralarından alkışlar)