Konu:65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:73
Tarih:14/04/2016


65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 273 sıra sayılı torba Tasarı'nın 28'inci maddesi üzerine konuşuyorum.

İlgili madde uygulamasında yeni bir para piyasası oluşturulduğunu görüyoruz. Mevcutta Takasbank bünyesinde var olan para piyasası sorunsuz olarak çalışmaktadır. Bununla beraber BİST bünyesinde yeni bir piyasa ve teminat çeşitlendirilmesi yapacaksınız. Mülkiyet devirlerinin söz konusu olacağı işlemlerde teminat gösterilen menkul değerlerin getirilerinin hak sahiplerine rücu ettirilmesi, sistemin doğru kurulması açısından çok önemlidir. Bu konuda vurgulanacak en önemli konu, piyasa oluşturmaktan önce istikrar ve güven ortamının sağlanmasıdır. Hani istediğiniz bankayı istediğiniz şekilde denetleyip, onu bir gecede sistem dışı bırakıp el koyuyorsunuz meselesi üzerinden bu sürece bakmak gerekiyor. Daha geçende üç yıl için atanmış Borsa Başkanını apar topar görevden aldınız, Borsa İstanbul (BİST) Genel Kuruluna sürpriz yöneticilerin görevden alınmasıyla başladınız. Neydi sorun? Üç yıllığına atadığınız Başkanı neden görevden aldınız, böyle bir tercihte bulunmanızdaki gerekçeler nelerdir? Bir ülkede para piyasası ve işlemlerinin sağlıklı devamı, işlem yapılanması yanında istikrarlı ekonomik sonuçlar ve uygulama noktasında güven sağlanmasına bağlıdır. Yıllarca Merkez Bankasıyla uğraştınız, bağımsız kurumların bağımsızlığını hiçe sayıp müdahalelerde bulundunuz, aynı konuda bakanlarınız çok sesli koro gibi ayrı telden konuştu; faturası kime çıktı, nasıl çıktı, bunu bize bir anlatın, halkımız ne durumda görelim.

Yeni Merkez Bankası Başkanı için ta 2012'den itibaren yasayla uygunluk kurgusu yaptınız ama ne yazık ki kendi başkanınızı seçebilmek için sürekli değişiklikler yaptınız, kendi başkanınıza göre bir yöntem seçtiniz. Ne yazık ki yeni seçtiğiniz Başkan konusunda, liyakat konusunda basında, çeşitli alanlarda bir kamuoyu tartışması söz konusudur. Aslında, tam da para piyasası kurulunun 5 üyesinin iki ay içerisinde görev süresinin dolacağını da üst üste koyarsak Merkez Bankasının ve para piyasası kurulunun saraydan yönetileceği konusunda bir öngörü var. Bundan sonra, para piyasası kurulu ve Merkez Bankasının faizlerin düşüklüğü veya yüksekliği konusunda ne yazık ki saraya bağlı olarak çalışacağını artık hepimiz aşağı yukarı bilmekteyiz. Sarayın çünkü gizli bir danışman grubu var, onun getirilerini Merkez Bankasının önüne koyacaklar, para piyasası kurulunun önüne koyacaklar ve böylece çalışmasına devam edecek.

Yine, hemen bununla bir bağlantı kuralım: Esnafa sizin öngördüğünüz faizleri aslında çok hızlı bir şekilde indirmenizi istiyoruz. Çünkü, insanlar mağdur, perişan, kredi kartları, küçük esnaflar... Hani küçük esnaf demişken şunu söyleyelim: Seçim bildirgenizde 30 bin TL esnafa faizsiz kredi verecektiniz; verdiniz, başladınız ama ne yazık ki bir buçuk aydır vermiyorsunuz; ne oldu, para mı bitti? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

SEBAHATTİN KARAKELLE (Erzincan) - Kaç lira, kaç?

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Şunu bir canlandırın, esnaf bekliyor; 30 bin TL kredi esnafa verilmiyor, bir buçuk aydır vermiyorsunuz, gerekçe de yok. Banka diyor ki: "Ben yapamıyorum çünkü yukarıdan para gelmiyor." Esnaf kredi kooperatifleri ile küçük esnafı karşı karşıya getirdiniz.

Hadi bir de şu varlık kuruluşlarına bir bakalım, varlık şirketlerine bakalım. Bunu yaparken de hani, faiz indirimi meselesini söylüyorsunuz ya, aslında faizlerin bir kısmı inmişti; mesela, küçük ve orta ölçekli çiftçiye yüzde 50 indirim faizli kredi veriyordunuz 500 bin TL'ye kadar. Ne olduysa bir gecede onu 200 bin TL'ye indirdiniz. Bunun gerekçesini de kimseye söylemediniz. Yani, düşük faizli kredileri de yüzde 50'ye çektiniz.

Yine, hani şu varlık yönetim şirketlerinden biraz bahsedelim. Şu 2006 yılında kurdurduğunuz, devlet tarafından finanse edilen, tarım topraklarını koruma amaçlı, çiftçiyi koruma amaçlı şu varlık şirketlerinden konuşalım.

Değerli milletvekilleri, bu varlık şirketleri şu anda tarım topraklarını esir almıştır, çiftçiyi esir almıştır. Bir örnek: 30 bin TL kredi alan bir çiftçi 15 bin lirasını ödedi, geriye 15 bin kaldı; banka bunu temerrüt ve faizlerle 240 bin yaptı, varlık şirketi de 40 bin koydu 280 bin yaptı. 280 bin liralık bir borcu, banka, varlık şirketine 12.500 liraya sattı. Geldiğimiz nokta budur, yaptığınız faiz indirimi de budur, yaptığınız Merkez Bankası değişikliği de budur, para piyasası kurulunun değişikliği de budur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Sizin faiziniz ancak çıkarınız, rantlarınızdır. Alın bu faiz sürecini düşürün de hep birlikte görelim.

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)