Konu:Millî Eğitim Bakanlığının şube müdürlüğü atamalarıyla ilgili Danıştay kararına neden uymadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:73
Tarih:14/04/2016


Millî Eğitim Bakanlığının şube müdürlüğü atamalarıyla ilgili Danıştay kararına neden uymadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİROL ERTEM (Hatay) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı'ya sormak istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye çapında 1.709 şube müdürlüğü kadrosuna atama yapmak için yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda Bakanlığınızın yalnızca sözlü sınavları dikkate alarak atama yapması üzerine itiraz eden öğretmenlerin itirazlarını Danıştay 2. Dairesi 15/10/2015 tarihli kararıyla haklı bulmuştur. Yani, yapılan atamaların iptal edilmesini onaylamıştır. Bakanlığınızın yazılı sınavları da dikkate alması ve buna göre tarafsız ve adil atamalar yapması gerekirken bunu yapmamasının, Danıştay kararını yok sayarak yalnızca sözlü sınav sonuçlarına göre atama yapmasının hukuki bir temeli var mı? Danıştay 2. Dairesinin oy birliğiyle almış olduğu kararı neden uygulamıyorsunuz? Yürütmenin kararları yargı kararlarından daha mı üsttedir?

Teşekkür ediyorum.