Konu:Amasya Karakeçili Vadisi'ndeki Hes İnşaatının Durdurulmasını Talep Ettiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:73
Tarih:14/04/2016


Amasya Karakeçili Vadisi'ndeki HES inşaatının durdurulmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUSTAFA TUNCER (Amasya) - Sayın Başkan, Amasya merkeze ait Karakeçili Vadisi'nde bulunan köylerin ve köy halkının feryadını buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum.

Karakeçili Vadisi, ortasından Yeşilırmak'ın geçtiği, iki kenarında köylerin ve köylere ait tarlalar ile bahçelerin bulunduğu, sırtlara doğru ise yemyeşil ormanın bulunduğu bir coğrafyadır. Bu coğrafyaya şu an HES yapılmak istenmektedir, inşaat başlamıştır. Yapılacak HES, 64'üncü Hükûmet Programı'na ve Bakanlar Kurulunun kararına aykırı olarak 3,5 megavatlık bir HES'tir. Buna rağmen bu inşaat devam etmekte, valilik tarafından ÇED raporu verilmiş durumda ve valilik tarafından da bu HES inşaatı desteklenmektedir.

HES inşaatı yapıldığı takdirde o vadideki 15 köy ve 15 köy halkı bütün arazisinden olacağı gibi, köylerinden de göç etmek zorunda kalacaklardır. İdare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı dahi beklenilmemektedir. Bizim, köylüler adına talebimiz, şu an kanuna, mevzuata aykırı olan HES inşaatının durdurulmasıdır.

Teşekkür ederim.