Konu:65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:72
Tarih:13/04/2016


65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili madde hakkında söz almış bulunuyorum.

Afete maruz kalmış alanlar, yaşam alanı olmaktan çıkmış tarihî kent merkezleri ve gecekondu bölgelerinde kentsel dönüşümün muhtarlardan ve mülk sahiplerinden, meslek odalarından, üniversitelerden ve uzmanlardan görüş alınarak uygulanması gerekir. Bölge ve kent bazında deprem riski de göz önüne alınarak ve nazım plan, yüz yıllık nazım plan da göz önüne alınarak böyle bir şekilde kentsel dönüşümü yapmak zorundayız.

Rantı kapalı kapılar ardında değil, toplumun yararına kullanmak marifettir. On sene önce kazma kürek sahibi olmayan insanlar, hatta inşaat müteahhidi olmayan insanları dünyanın en büyük inşaat firmaları yaptınız. İşte bu, kentsel dönüşümü yanlış uygulamaktan kaynaklanan bir durumdur. Bürokrat, işadamı ve siyasetçi çarkını kırmadığınız sürece yolsuzluklar devam edecektir, 17-25'leri bir kere daha yaşamak zorunda kalacağız.

Sosyal yapı ve mahalle kültürünü yok etmeden, yerinde kentsel dönüşüme "evet" diyoruz. Parsel bazında kentsel dönüşümle kimlere rant sağladığınızı ben biliyorum. Eğer yüreğiniz yetiyorsa araştırma komisyonu kuralım, orada bildiklerimi anlatayım, bu Mecliste oturmaya gücünüz yetmeyecektir. Önergeyi siz verin, araştırma komisyonunda da ben her türlü şeyi anlatmaya hazırım.

İstanbul gibi dünya kentini mahvettiniz, kuzey ormanlarını mahvettiniz. Zoraki kavşaklar, tünel, köprü yapmakla trafik sorunlarını çözmek istiyorsunuz. Bununla çözülmez. Trafik; taslak, tasarı ve projelerle, uygulamalarla, bilim adamlarıyla, akademisyenlerle ve üniversitelerle çözülür; toplu taşıma, raylı sistemle çözülür. Metrodan başlayarak; trenler, metrobüsler, otobüslerle düzenli ve etkili toplu taşıma ve istasyonlara yapılan otoparklarla çözülür. Ama siz nereden başlıyorsunuz? Metrodan değil, metrobüsten başlıyorsunuz ve toplu taşımada insanları İstanbul'da kilitliyorsunuz.

Üçüncü köprüde amaç trafik değil, trafiğin yoğunluğunu düşürmek değil, amacınız rant. Arınç'ın dediği gibi, Ankara'da malum kişi parsel parsel sattı, siz de şimdi İstanbul'u ada ada satmak için bu üçüncü köprüyü yaptınız. Yirmi iki yıldır, yirmi iki yıldır İstanbul'u yönetiyorsunuz. "Trafiği rahatlatacağız." diyor malum kişi. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Biz trafiği rahatlatacağız, sizi gönderince hem trafiği rahatlatacağız hem de bu toplumu rahatlatacağız. (CHP sıralarından alkışlar) İstanbul'u yaşanmaz hâlâ getirdiniz.

MEHMET DEMİR (Kırıkkale) - On dört yıl daha beklersiniz.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - "Üçüncü havaalanı yapılmasın." demiyoruz ama seçildiği yeri fizibil değil. Bilim insanlarıyla ortak bir karar alırsanız biz ona da katılırız. Helikopterle dolanırken "Burada kanal olsun!" Dünyada böyle bir yönetim yok. Ama var. Kim var? Kim Jong var.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Ters tutuyorsun!

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Bu size neyi hatırlatıyor? Kim Jong'un aşağıdaki versiyonu size kimi anlatıyor? Bir kişi ve herkes o kişinin emrinde, diktatörün emrinde. (CHP sıralarından alkışlar)

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Bundan bile medet umabiliyorsun ya.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - "Kanal yapılacak." diyor. Ayıp değil mi, ayıp değil mi? Tehdit eder gibi. Ülkemizin önde gelen jeologlarını, çevre bilimcilerini, deniz bilimcilerini, biyologlarını bir araya getirerek bir çalışma yapın ve bu kanala ihtiyaç varsa, İstanbul'u gerçekten iklimiyle, hayvanıyla, hayvan dokusuyla, iklim dokusuyla, bitki dokusuyla mahvetmeyecekse biz buna "evet" diyelim.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Biz yapalım da siz geçmeyin!

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Ben teknik üniversite mezunuyum. Benim ikna olmam lazım, ikna olmam lazım.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - "CHP'liler geçemez." yazarız üstüne!

ALİ ÖZCAN (Devamla) - "İnsanlar toprakla ve yeşille buluşsun." diyorlar. İstanbul'da kişi başına düşen aktif yeşil alan ne kadar biliyor musunuz? 1 metrekare. Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki: "6,5." Neye göre 6,5? Şevlere çim dikiyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Ya dünyanın neresinde şevlere çim dikilmiş, yol kenarlarına? Sırf 6,5 metreyi, 4,5 metreyi yapmak için. Avrupa'da 45 metrekare, 45 metrekare kişi başına. [CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından alkışlar(!)]