Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:72
Tarih:13/04/2016


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ATAY USLU (Antalya) - Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; doğru, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu altında bütün partilerin ittifakıyla bir alt komisyon kurduk. Yaklaşık üç ay oldu, iki buçuk ay oldu; sürekli toplantılar yapıyoruz.

Ben daha önce Göç İdaresinde çalışıyordum. İlk olarak Göç İdaresini dinledik. Neden? Çünkü bu konunun koordinasyonu Göç İdaresindeydi. Ardından, daha önce, çalışmadığım kurumların üst düzey bürokratlarını dinledik; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını dinledik, Millî Eğitim Bakanlığını dinledik, Çalışma Bakanlığını dinledik. Bunları dinlemeden olayı algılama şansımız var mı?

Daha Komisyonun ilk toplantısında şunu söyledim ben arkadaşlara, dedim ki: İstediğiniz kampa, istediğiniz geri gönderme merkezine gündeme alalım ve gidelim. Ama maalesef -isimlerini ifade etmek istemiyorum ama- CHP'li üye, resmî olarak 2 toplantıya katıldı, HDP'li üye resmî olarak 1 toplantıya katıldı.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Kaç toplantı yaptınız toplam?

ATAY USLU (Devamla) - 9. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Tutanaklara bakabilirsiniz.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Keşke söylemeseydin, çok utandılar.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sunuş ile toplantıyı birbirine... Sunuş dinlemek zorunda değil benim milletvekilim.

ATAY USLU (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, bu Komisyonu çalıştıralım, bu mülteci sorunu büyük bir sorun. Hodri meydan, hangi kampa gitmek istiyorsanız yarından tezi yok, gidelim. Nereye istiyorsanız gidelim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ayhan Bey -yarın toplantı yapacağız, gündemimiz var- gelsin, desin ki "Önümüzdeki hafta şu kampa gidelim, yarın bu kampa gidelim." Gidelim. İlk toplantıda söyledim.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Keşke söylemeseydin, çok utandılar.

ATAY USLU (Devamla) - Türkiye bu konuyu iyi yönetiyor. Eksikliklerimiz yok demiyoruz ama çalışmamız lazım, bu konunun üzerinde ağırlıklı olarak durmamız lazım, arkadaşımın dediği de o. Komisyonu kuruyoruz ama arkadaşlar gelmiyor.

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) - Bu zamana kadar geldiğimiz komisyonlarda ne oldu? Bir sonuç mu çıktı?

ATAY USLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, CHP'li hatip de şunu söyledi: "Geri gönderme anlaşmasını hiç kimse okumadı." O da bir hakaretti; geri gönderme anlaşmasını hepimiz okuduk. Türkiye, şu ana kadar 10 tane geri gönderme anlaşması imzaladı. En son, geçen hafta, Pakistan'la imzaladık. Arkadaş, geri gönderme anlaşması ile Avrupa Birliği mutabakatını karıştırdı.

Hepinize saygı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)