Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:72
Tarih:13/04/2016


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER SERDAR (Elâzığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, bu Meclisin önemli bir organı Genel Kurul, komisyonlar da o derece daha önemli bir organı. Ben bu dönem milletvekili olmuş olabilirim ama bu Meclisin işleyişine, retoriğine yakın birisiyim. İsim verdim, şunun için verdim: "Siz de görevinizi takip edin." diye verdim. Arkadaşlarınızın asıl devam etmesi gereken komisyonlar orası, oraya devam etmeleri lazım çünkü biraz önce grup başkan vekilimizin de söylediği gibi, burada geçici komisyon oluşturabiliriz araştırma önergeleriyle, gidip o komisyonlar -Ayhan Bey- kamplarda da çalışma yapabilir...

AYHAN BİLGEN (Kars) - Karar alacaksınız, kararla gideceğiz.

ÖMER SERDAR (Devamla) - ...ancak bu, İnsan Hakları Mülteciler Alt Komisyonunun kamplara gidip ziyaret etmesinin, orada birtakım raporlar çıkarmasının önünde engel değil. Komisyona gitmezseniz gündeme müdahaleniz olmaz. Başkan size birtakım gündem atmış olabilir ama "Komisyon üyeleri gündem oluşturamaz, gündeme öneri veremez, bir teklifleri olamaz." diye bir şey yok. Dolayısıyla, bence, Meclisin o kalıcı komisyonlarını işlevsel hâle getirin, evet, denetleme fonksiyonu olarak bu araştırma önergeleri, belki o zaman çok daha ciddiyetle ele alınacaktır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)