Konu:Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:68
Tarih:06/04/2016


Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Arkadaşlar, sayın vekillerim; bakın, bu ülkede siyasal partilerimiz, 4 tane siyasi parti var. Birisi çıkıyor diyor ki: "Taş üstünde taş koymayın, baş üstünde baş koymayın." Ya, siz bu ülkede, ne zaman taş üstüne taş koydunuz bu ülke için?

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Ya, siz yapıyorsunuz siz!

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Size demiyorum, bir dakika arkadaşlar, bunu söyleyene söylüyorum. İzleyin, siyasetçiyseniz izleyin, ondan sonra. İzleyememişsiniz durumu, onu söylemek istiyorum.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Taş değil de, tuğlaları...

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Şimdi, bu ülkede barışı tesis etmek için çıkıyoruz ortaya, kardeşliği egemen kılmak istiyoruz, gerçek bir demokrasinin, çoğulcu bir demokrasinin inşası için uğraşıyoruz; size kendimizi anlatamıyoruz. Nasıl anlatacağız? E, bir gün Alevilerin çok önemli sorunlarını çözdünüz mü? Kaç defa kurultay yaptınız, çözdünüz mü? Sayın Başkan, Hocam, ne yapıyorsunuz, hani nerede cemevleriyle ilgili statü?

MEHMET UĞUR DİLİPAK (Kahramanmaraş) - Yapacağız, onu da göreceksin.

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Zorunlu din derslerinde AİHM kararını niye uygulamıyorsunuz? Cemevleriyle ilgili kararı niye uygulamıyorsunuz?

MEHMET UĞUR DİLİPAK (Kahramanmaraş) - Onu da göreceksin.

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Yok böyle bir şey. O zaman, Alevilerin sorunlarına siz sahip çıkamazsınız. Alevilere sahip çıkmak için Alevilerin özgün inancı ve öğretisine saygı duymanız lazım öncelikle. Bu ülkede, ortak vatanımızda bir arada kardeşçe yaşamanın şartlarına katkı koymak istiyorsanız özgün hâlini kabul edeceksiniz. Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, bu ülkede yaşayan herkesi eşit olarak göreceksiniz. Böyle bir yaşam alanı oluşturmak istiyorsanız buyurun, oluşturmak istemiyorsanız da... Ama çıkıp "Baş üstünde baş koymayacağız, taş üstünde taş koymayacağız..." Anti Sovyet, Sovyet siyasetine karşı oluşturulmuş bir partinin genel başkanı bunu derse bu ülkede demokrasiyi zor getirirsiniz.

Saygılar sunuyorum.