Konu:Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:68
Tarih:06/04/2016


Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Tamam, peki. Dinledim sizi, siz de beni dinleyin.

MEHMET UĞUR DİLİPAK (Kahramanmaraş) - Tamam, dinliyorum, buyurun.

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir kere, sayın konuşmacı, herhâlde sadece il bazında kalmış milletvekili. Maraş milletvekili olarak kalmış ama biz, tüm Türkiye'nin milletvekiliyiz. Türkiye'deki tüm sorunlara duyarlı olmak zorundayız.

Bir de arkadaşa bir şey söyleyeyim, sayın konuşmacıya. "Jeodezik alan" diyor, "jeolojik olarak sakıncalı alan" olur. Jeodezi, konum belirlemektir. İsterseniz o çalışma alanının size coğrafi ve dik koordinatlarını veririm. Orası, Pazarcık'a bağlı köylerdi ama sonra işte seçim yatırımı nedeniyle aldınız bir belediyeye bağladınız. Esas olan, Pazarcık halkının köyleridir. Bakın, oradaki meradır; hayvanların otlak alanıydı, ortak bir alan. Ben Alevi, Sünni, Kürt, Türkmen diye ayırmıyorum; tüm köylere gittim, gezdim orada, insanlar istemiyor onları. Elbette ki mültecilerin hakkı var, insani hakkı var.

Bakın, bu ülkede Alevilerin sorunlarını dinleyebilecek, anlayabilecek siyasal partiler varsa eyvallah. Elbette ki sorunları dinleyeceksiniz, siz de siyasal bir partisiniz, elbette ki sorunlara duyarlı olacaksınız. Bizim gidip orada demokratik bir hakkımızı koymamız... "Yok bunlar bunu yapıyor, yok bölücülük yapıyor." Arkadaşlar, bunları aşın artık; bu ülkede demokratik gelişmeye olanak verin, demokratik siyasete olanak verin. Bu ülkede kardeşlik, barış içerisinde bir arada yaşamanın koşullarını birlikte oluşturalım diyoruz. "Ortak vatanımız." diyorsunuz, "İzmir'den geldi, orayı bilmiyor." diyorsunuz. Niye bilmeyeyim yahu? Ben size coğrafi koordinatları vereyim diyorum ama sizin bilgi yetersizliğinizi de ortaya koyuyorum; jeodezik alan değil diyorum, jeolojik sakıncalı alan olur diyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)