Konu:Amasya'nın Taşova İlçesinin Sağlıkla İlgili Sorunlarına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:68
Tarih:06/04/2016


Amasya'nın Taşova ilçesinin sağlıkla ilgili sorunlarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUSTAFA TUNCER (Amasya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bugün Amasya'nın Taşova ilçesinin sağlık sorunundan bahsetmek istiyorum. Taşova'mızda fiziki olarak ilçe ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip devlet hastanesi binası mevcuttur. Yine, Taşova Devlet Hastanesinin personel dağılım cetveli incelendiğinde 1 genel cerrah, 1 kadın doğum, 1 çocuk hastalıkları, 1 dâhiliye, 2 aile hekimliği, 12 pratisyen hekim kadrosu bulunmaktadır. Ancak buna karşın mevcut kadroya bakıldığında sadece 1 dâhiliye, 1 aile hekimi ve 7 pratisyen hekim bulunmaktadır. Merkez ve 66 köyüyle geniş bir halk kitlesine sahip Taşova ilçemizin doktor açığının derhâl kapatılması, özellikle çocuk hastalıkları ve kadın doğum uzmanı hekimlerinin atanması elzemdir. 1 Kasım öncesi verilen sözlerin tutulmasını ve Taşova Devlet Hastanesinin doktor açığının kapatılmasını rica eder, saygılar sunarım.