Konu:Amasya Merzifon Yeni Çeltek Kömür İşletmesi işçilerinin Merzifon'dan Soma'ya sürgün edildiklerine ve işçilerin bu nedenle yaptıkları eyleme destek verdiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:66
Tarih:04/04/2016


Amasya Merzifon Yeni Çeltek Kömür İşletmesi işçilerinin Merzifon'dan Soma'ya sürgün edildiklerine ve işçilerin bu nedenle yaptıkları eyleme destek verdiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA TUNCER (Amasya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Amasya Merzifon Yeni Çeltek Kömür İşletmesi, redevans yoluyla Soma faciasından sorumlu olan Soma Holdinge devredilmişti. Soma Holding, bu işletmeye termik santral kurmak istemiş ancak hâlihazırda bu amacına ulaşamamış, bunun üzerine Yeni Çeltek Kömür İşletmesi işçilerini Merzifon'dan Soma'ya sürgün kararı almıştır. İşçiler başka bir ocağa gitmek istememektedir ve zorunlu göç olan bu karara karşı da eyleme başlamışlardır. Bugün de yer altına girmişler ve bu karar alınana kadar da yeryüzüne çıkmama eylemine devam edeceklerdir. İşçilerimizin bu haklı eylemlerinde kendilerine destek veriyorum ve bir an önce işçilerin zorunlu göç olan Soma'ya gönderilme kararından geri dönülmesini talep ediyorum.

Teşekkür ederim.