Konu:AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:64
Tarih:31/03/2016


AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Partimizin grup önerisi hakkında söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, biraz evvel İstanbul Milletvekilimiz Sayın Tülay Kaynarca'nın da bütün teknik içeriğiyle ifade ettiği üzere, önerimizle beraber çalışma saatlerimizi yeniden düzenliyoruz. Kısacası, bundan sonra vize muafiyetiyle ilgili olarak üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmek bakımından Meclisimizin çok yoğun bir gündemle çalışması gerekiyor. Aslında sanayicimizin, öğrencimizin, turizm maksadıyla bu bölgeye gitmek isteyen ne kadar kimse varsa vize muafiyeti nedeniyle sağlanacak avantajlardan yararlanmak bakımından, bütün siyasi partilerin burada ortaklaşarak bu kanunları hep birlikte güç birliği içerisinde çıkaracak olmamız ve bunun sonunda keyfini hep birlikte yaşayacak olmamız çok önemli. Ben diliyor ve umuyorum ki inşallah partilerimiz bu noktada, geçecek süre içerisinde bütün kanunlara destek verecekler. Elbette yapıcı eleştirilerini biz de saygıyla karşılayacağız.

Ancak burada maalesef zaman zaman yapılan eleştirilerin maksadını aşan ve özellikle bu kürsüden söylenmesini hiç de arzu etmediğimiz retorikle ifade edilen sözler olduğunu görüyoruz ki bu gerçekten üzüyor. Aslında zaman zaman burada arkadaşlarımız sitemlerini iletiyorlar, bulunduğumuz yerden söz attığımız, müdahale ettiğimiz noktasında. Doğrudur, belki bu noktada bizden beklentiniz bu manada olabilir ama sonuçta kalp taşıyoruz, yürek taşıyoruz, bir ruh var, temsil ettiğimiz bir zemin var ve bir inanç var. Bunlara karşı bir hakaret söz konusu olduğunda bu mantık dursa da içimizdeki yürek durmuyor değerli kardeşlerim, oradan bir şekilde bunu ifade etme gereği duyuyoruz.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Biz benzinle çalışıyoruz! Lütfen yani...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Şimdi, biraz evvel mesela Sayın Bekaroğlu'nun -uzun yıllardan beri ben tanırım, dolayısıyla hangi gelenekten geldiğini de gayet iyi bilirim- burada yapmış olduğu konuşma hayal kırıklığına vesile oluyor bizde. Yani bunun nedenlerini de anlayamıyoruz. Kendisi bir psikiyatr, profesör doktor. Yani arkadaşlar, kendisinin gerçekten sevgiye ihtiyacı var, yeterince sevgi vermiyorsunuz; veririz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Allah, Allah!

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Hoppala!

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Ya, bu işin hocası, hocası.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Çünkü ben burada yapılan bu konuşmanın başka şekilde yorumlanabilmesini mümkün görmüyorum. O bakımdan gerçekten kendisine bu manada biraz daha fazla sevgi besleyin. Mesela hâlen içinde bir ukde şu olabilir: "Yani ben nasıl olur da Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partide kadın kontenjanından parti yönetimine girdim?" diye hâlâ kendi kendine içerliyor olabilir, gerçek bu. Yani bunları gerçekten burada konuşmak istemiyoruz, bunları arzu etmiyoruz.

AHMET TUNCAY ÖZKAN (İzmir) - Ayıp, ayıp!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Ama gelinen noktaya baktığımız zaman, bugün özellikle Gaytancıoğlu'nun yapmış olduğu konuşmada burada bulunan bütün arkadaşlarımız sitayişle bahsettiler kendisinden ve önemli bir konuyu burada getirdi, tartıştı, eleştirdi yapıcı eleştiriyle beraber, biz de bunu dinledik ve sonunda alkışladık.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Ama reddettiniz.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Reddettiniz Sayın Çavuşoğlu, sonunda "hayır" dediniz ama.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Ama buradan bizim değer olarak kabul ettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve büyüklerimize yapılacak her türlü hakaretamiz söz, eylem, saldırı... Arkadaşlar, kusura bakmayın, siz bizi ehlileştirmeye çalışıyorsunuz, biz buna müsaade edemeyiz. Biz değerlerimizle varız, biz değerlerimizle varız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Eğer değerlerimizi de kaygan bir zemine taşıyacak olursak varlık sebebimizi ortadan kaldırırız, bu olmaz. Onun için, buraya çıkan bütün arkadaşlarımızın, muhalefet ederken gerçekten de usulüne uygun bir retorikle sözlerini sarf etmeleri önemli, hassas bir konu. Çok teşekkür ediyorum ama ben de birkaç teknik konudan bu vesileyle bahsetmek istiyorum.

Şimdi, biliyorsunuz, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun tesisine ilişkin bir kanun tasarısı görüşüyoruz, onu bitireceğiz inşallah. Bu akşam uzun bir gece bizi bekliyor. Bitiremezsek eğer yarın yine devam edeceğiz ve cuma gününden itibaren 5'inci sıra sayılı İş Kanuna ilişkin kanunu da görüşmeye başlayacağız, onu da bitirene kadar devam edeceğiz. Bir de tabii yeni bir durum, pazartesi ve cuma günleri -29 Nisan dâhil olmak üzere- çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca, pazartesi günü her iki bakanımız hakkında verilen gensoru önergesini burada görüşeceğiz. Dediğim gibi, bizi zor ve uzun mesai günleri bekliyor.

Bu duygu ve düşüncelerle, yapıcı eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Hepinizden destek bekliyoruz.

Teşekkür ediyor, iyi akşamlar diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)