Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:19
Tarih:24/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani şu anda elimde bu konuda yapılmış bir çalışma yok. Şu anda size bu konuda bir bilgi veremem. Yaklaşımınızı doğru buluyorum, önemli buluyorum ama tek başına gıda enflasyonuna bakın. Enflasyon sepetindeki diğer ürünlerdeki enflasyon gelişmelerini dikkate almamak da doğru değil. Çünkü emeklilerin de içinde bulunduğu geniş halk kitlelerinin aylık tüketim trendi, sepeti neyse, alışkanlığı neyse zaten onları ağırlıklandırmak suretiyle hesaba katıyoruz. Yani gıda enflasyonuna tek başına baktığınızda belli bir oranda manşet enflasyonunun üzerinde olsa da aynı dönemde diğer temel mallardaki enflasyon oranı eğer daha düşükse ve bu temel mallar emeklilerimiz tarafından tüketiliyorsa -ki öyle- o zaman sadece tek bir alt segmentteki enflasyon oranını alıp onun üzerinden emekli aylıklarının refah karşılaştırmasını yapmak da doğru olmuyor.

LALE KARABIYIK (Bursa) - Maalesef onlar emeklilerin, emekçilerin ihtiyaç duymadığı mallar ve malzemeler.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ama, yok, şöyle, bakın, sonuçta diyelim ki emeklinin de gıda tüketimi toplam tüketim sepetinin yüzde 25'ini oluşturuyor genel olarak. Bakın, yüzde 25'i dışında yüzde 75'lik bir emekli aylığından kullanım var. O yüzde 75'lik tüketimin enflasyon karşısındaki durumuna bakmaksızın sadece gıda enflasyonuna bakmak da, o zaman da eksik oluyor.

Teşekkür ediyorum.