Konu:Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Bazı Yerleşim Yerlerinde Yaşanan İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Açıklaması Üzerine Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:13
Tarih:10/12/2015


Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bazı yerleşim yerlerinde yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tabii, birkaç konuyu tekrar hatırlatmak isterim. Anayasa'ya göre ve Seçim Kanunu'na göre herkesin seçim bölgeleri ve illeri bellidir. Dolayısıyla, seçildiği bölgeler, iller ortadadır, başka nitelemelerin doğru olmadığını ifade ediyorum.

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Yine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez 3'üncü maddesine göre devletin resmî dili Türkçedir. Ana dile saygı hepimizin görevidir. Benim de ana dilim farklı olabilir ama resmî dil Türkçe olduğuna göre ve anayasal bir kurum olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yasama faaliyeti yaptığımıza göre bu resmî dilde bizim mutlaka ama mutlaka ifadelerimizi kullanmamız lazımdır diye düşünüyorum ve gündeme geçiyorum.