Konu:17-25 Aralık Süreciyle İlgili Gizlilik Kararı Bulunduğundan Fezlekelerin Ve Eklerinin İncelemeye Açılmadığına Ve Cumhuriyet Savcılıklarınca Yürütülen Soruşturma Sonuçlandıktan Sonra Meclis Soruşturmasına Konu Dosyaların Milletvekillerinin İncelemesine Açıldığına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:11
Tarih:08/12/2015


17-25 Aralık süreciyle ilgili gizlilik kararı bulunduğundan fezlekelerin ve eklerinin incelemeye açılmadığına ve cumhuriyet savcılıklarınca yürütülen soruşturma sonuçlandıktan sonra Meclis soruşturmasına konu dosyaların milletvekillerinin incelemesine açıldığına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın Altay, size de söz vereceğim ama öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Bir defa, tabii ki Meclis Başkanlık Divanı, oturumu yöneten hangi arkadaş olursa olsun Anayasa ve İç Tüzük'e göre tarafsız bir şekilde Meclisi yönetmek durumunda. O günkü Sayın Meclis Başkan Vekili de -oturumu yöneten Başkan da- buna ilişkin açıklamalarını yapmış. Kaldı ki iki dosya farklı ve önceki dosyaya ilişkin olarak üzerinde bir gizlilik kararı olduğunu da ifade etmiştir. Bu bağlamda bir açıklama gereği hissediyorum:

Sayın milletvekilleri, 24'üncü Yasama Döneminde, 19 Mart 2014 tarihli birleşimde 4 eski bakanla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisine cumhuriyet savcılığınca gönderilen fezlekelerle ilgili hazırlanan 2 adet Başkanlık tezkeresi Genel Kurulda okutulmuş ancak dosyalar daha önceki uygulamalardan farklı olarak milletvekillerinin incelemesine açılmamıştır. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili tarafından yapılan uygulamanın gerekçesi "Söz konusu dosyaların devam etmekte olan başka bir hazırlık soruşturmasına konu olduğu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157'nci maddesi gereği gizliliği devam ettiği için dosyaların incelemeye açılmadığı" şeklinde ifade edilmiştir.

Başkanlığımıza, bugün Genel Kurulun bilgisine sunulan dosyalarla ilgili olarak yürütülmekte olan bir hazırlık soruşturması bilgisi ulaşmamıştır. Bu itibarla, teamül doğrultusunda dosyaların incelemeye açılmasında da bir sakınca görülmemektedir.

Yine, kaldı ki 24'üncü Dönemde hakkında Meclis soruşturması kurulan dosyalarla ilgili cumhuriyet savcılıklarınca yürütülen soruşturmalar sonuçlandırıldıktan sonra Meclis soruşturmasına konu dosyalar milletvekillerinin incelemesine de açılmıştır.

Konu bundan ibarettir. İki farklı dosya vardır ve tamamen bir avukat, bir hukukçu olarak aynı zamanda ifade ediyorum ki üzerinde "gizlilik" ibaresi olan bir dosyanın açılması da mümkün değildir.

Kaldı ki bir başka hazırlık soruşturmasına da konu olan bu dosyanın o günün şartları itibarıyla gizliliği devam ettiği için de milletvekillerinin incelemesine açılmamış ancak Meclis soruşturmasına konu dosyalar daha sonradan cumhuriyet savcılıklarıyla yürütüldükten sonra, sonuçlandırıldıktan sonra milletvekillerinin incelemesine açılmıştır.

Teşekkür ediyorum.