Konu:İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:6
Tarih:28/11/2015


İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Birincisi, tekrar söylüyorum: Angajman kuralları genel olarak Sayın Başbakanın direktifiyle verilmiş olan bir talimattır Genelkurmay Başkanlığına.

Burada şunu da söylemek istiyorum: Artık biz eski dönemlerde değiliz değerli arkadaşlar. Artık Türkiye'de bürokrasi devleti yok, demokrasi devleti var sevgili kardeşim.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)