Konu: Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bazı yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle bazı HDP milletvekillerinin Genel Kurulda bulunamadıklarına ve Başkanlık Divanının, bu milletvekillerinin, Başkanlık seçimi için yapılan oylamaya katılımlarının sağlanmasına yönelik bir tutum sergilemesi gerektiğine ilişkin açıklaması üzerine konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:2
Tarih:22/11/2015


Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bazı yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle bazı HDP milletvekillerinin Genel Kurulda bulunamadıklarına ve Başkanlık Divanının, bu milletvekillerinin, Başkanlık seçimi için yapılan oylamaya katılımlarının sağlanmasına yönelik bir tutum sergilemesi gerektiğine ilişkin açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında bir parlamenter olarak konuşuyor Sayın Grup Başkan Vekili. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa'sı ve İç Tüzük'ü bellidir efendim. Burada bir milletvekilinin kamu düzenini sağlamakla görevli ve -orada açılan hendekler ve mayınlarla ilgili- orada yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya çalışan emniyet mensuplarına "katliam" ifadesi kullanmasını kınıyorum Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, HDP sıralarından gürültüler)