Konu:Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin cemevlerinin elektrik ile su faturalarının Diyanet İşleri Başkanlığınca karşılanması ve din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasıyla ilgili kararlarının acilen uygulanmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:58
Tarih:10/03/2016


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin cemevlerinin elektrik ile su faturalarının Diyanet İşleri Başkanlığınca karşılanması ve din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasıyla ilgili kararlarının acilen uygulanmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2 Aralık 2014 tarihinde vermiş olduğu karara göre, cemevleri ibadethane olarak tanınmıştır, elektrik ve su faturalarının Diyanet İşleri Başkanlığınca karşılanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin zorunlu din dersleri ve ahlak kültürü derslerinin eğitim hakkını ihlal ettiğini ve bu durumun çocukların okulda gördükleri eğitim ile ailesinin dinî ve felsefi inançları arasında çatışma doğurabileceğini belirterek kaldırılmasını oy birliğiyle karara bağlamıştır. Hükûmetin acilen bu kararı uygulamasını talep ediyorum.