Konu:SİVAS’TA YAPILANIN BİR KATLİAM OLDUĞUNA VE BİR DAHA BÖYLE OLAYLARIN YAŞANMAMASINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:130
Tarih:02/07/2012


SİVAS’TA YAPILANIN BİR KATLİAM OLDUĞUNA VE BİR DAHA BÖYLE OLAYLARIN YAŞANMAMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; biz isteriz ki iktidar partisi bu konularında samimi olsun. Bugün bu katliamın  yıl  dönümünde onların söylediklerine inanmayı çok isteriz ama biz biliriz ki iktidar partisinin başı seçim meydanında etnik kimlikler üzerinden etnik kimlikleri yuhalatmıştır. Biz biliriz ki iktidar partisi, Suriye'deki mazlum halkların üzerine Amerika ve İsrail'in kinini kusmak için etnik kimlikleri kullanmıştır ve biz  biliriz ki, eğer bu topraklarda Alevi kardeşlerimiz olmasaydı, bugün  bu şiirlerimizin, bugün bu türkülerimizin, bu kardeşliğimizin birçoğu olmayacaktı.

Sivas'ta yapılan bir katliamdır ve umuyorum ki hep birlikte daha anlayışlı siyaset ötesi düşünürüz ve ne Alevilere ne Sünnilere ne Kürtlere ne Türklere bir daha  böyle bir şey olmaz ve bu toprak hak ettiği barışa kavuşur diyorum.

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN -  Teşekkür ediyoruz Sayın Erdoğdu.