Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Tarhan "Vergi düzenlemeleri bağlamında, vergisini, sigorta primini zamanında ödeyen mükelleflerimize dönük olarak bir iyileştirme çalışması yapacak mısınız?" şeklinde bir soru sordu. Biliyorsunuz, 2008 yılında sosyal güvenlik primlerini zamanında ödeyen mükelleflerimize dönük 5 puan bir indirim düzenlemesi yaptık. Bu, onlar için önemli bir kolaylık olarak yansıdı. Bugün, 2016 yılında da bu kapsamda esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz yaklaşık 22 milyar lira daha az sosyal güvenlik primi ödeyecek. Hangi mükelleflerimiz? Sosyal güvenlik primlerini tam ve zamanında ödeyen mükelleflerimiz. Dolayısıyla, bu tür uygulamalara önümüzdeki dönem de aynen devam edeceğiz.

İki gün, üç gün gergin geçti, hepimiz için gergin geçti, sonuçta bütçe görüşmelerinin doğasında bu var. 2006 yılından beri bütçe görüşmelerinde hem Komisyonda hem de Genel Kurulda bulunmuş bir insanım. Cevaplarımı verirken olabildiğince açık, olabildiğince tam bilgi vermeye çalışıyorum ama eksik kalan kısımları zaten yazılı olarak vereceğimi ifade ettim.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Evet, doyurucu cevaplar veriyorsunuz Sayın Bakanım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu, bütçe görüşmelerinin tuzu biberidir, olur böyle şeyler.

Sayın Ağbaba, yol yapımıyla ilgili taleplerinizi aldım, onu Ulaştırma Bakanımızla görüşeceğim. İnşallah, bütün yollarımız duble yol olsun, kentlerimizi birbirine bağlayan otobanlarımız olsun, hızlı trenlerimiz olsun, gerçekten ülkemize, insanımıza yakışır bir ulaşım altyapımız olsun; o hepimizin ortak arzusu.

Sayın Tanal, bakanlıklarla ilgili sorduğunuz sorular konusunda hazır bir bilgim yok, onu yazılı olarak cevaplayayım.

Ama, Roman vatandaşlarımızla ilgili olarak gerçekten çok güzel konulara değindiniz, tam da Hükûmetimizin üzerinde çalıştığı, bir eylem planı hazırladığı konular. Gerek istihdam imkânlarının artırılması gerek erken evlilik konusu gerek eğitim konusu gerekse Roman vatandaşlarımızın barınma konularıyla ilgili kapsamlı bir çalışma şu anda devam ediyor, inşallah onu kamuoyuyla paylaşacağız. Roman vatandaşlarımızı seviyoruz, her türlü ihtiyaçlarını inşallah karşılayacağız, bütçeden de daha fazla nasıl imkân üretebiliriz, onu beraber sizlerle konuşup yapacağız.

Sayın Erdem, araç kiralama şirketleriyle ilgili o konuyu araştıracağım, ilk defa böyle bir konuyu duydum, teşekkür ederim.

ARZU ERDEM (İstanbul) - Ben size rapor olarak da sunarım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Mümkünse daha detaylı bilgileri de paylaşırsak o konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yaparız. Vergi kanunlarıyla sağlanan imkânları kötüye kullanıp da haksız rekabet oluşturulması veya haksız yere bir vergi indiriminden yararlanılması durumunda vergi kanunlarının bize verdiği imkânları kullanmak suretiyle de o konuyla yakından ilgileniriz. Çok teşekkür ederim, bu konuda uyardığınız ve bizimle bu bilgiyi paylaştığınız için.

Sayın Demir, ücretli öğretmenlerle ilgili olarak... Biliyorsunuz, ücretli öğretmenler kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulan yerlerde ek ders ücreti karşılığı çalıştırılıyorlar. Söylediğiniz hususlarla ilgili olarak da Millî Eğitim Bakanlığımız konuyu değerlendirecektir ama biz bu dönemde 540 bin açıktan atama yapmak suretiyle yeni öğretmen aldık. İnşallah norm açığı olan yerlerde, önümüzdeki dönemlerde, bütçe imkânları çerçevesinde bu...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Mikrofonunuzu açıyorum Sayın Bakan.

Buyurun, devam edin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Turizm sektörüyle ilgili olarak, biliyorsunuz, Sayın Başbakanımız yakın zamanda kapsamlı bir eylem planı hazırladı. Gerek finans imkânlarının sağlanması gerekse finansmanda karşılaşılan sorunların giderilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca, özellikle Maliye Bakanlığının kiraladığı yerlerle ilgili veya ecrimisil aldığı yerlerle ilgili üç yıllık bir taksitlendirme imkânı getirdik.

Yat işletmecileriyle ilgili söylediğiniz konuyu araştıracağım, bilgi sahibi değilim. O konuyu değerlendirme imkânımız olur inşallah.

Sayın Şeker, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım yerleri konusunda birtakım sorular sordular. Şu anda elimde hazır bir bilgi yok ama İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanımına ilişkin olarak kapsamlı bir bilgiyi alıp sizlerle bunu paylaşırız.

DASK konusu da aynı şekilde, şu anda hazır bir bilgi yok. İnşallah o konuda da sizlerle bilgileri paylaşırım.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.