Konu:Soruları elinden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağına, cevabını vermediği her konuyu yazılı olarak ileteceğine ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın 5'inci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


Soruları elinden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağına, cevabını vermediği her konuyu yazılı olarak ileteceğine ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın 5'inci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şöyle: Hakikaten elimden geldikçe soruları verilen süre içerisinde cevaplamaya çalışacağım ama sorulara cevapların yazılı olarak verilmesinin ben de takipçisiyim. Arkadaşlarıma özel olarak talimat verdim. Tutanakları tarayacağız; soru-cevap bölümünde cevabını vermediğimiz her konuyu yazılı olarak size vereceğim. Grup başkan vekillerimize, sizlere ulaştıracağız. Merak etmeyin yani burada özel olarak gayret gösteriyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) - İnşallah. Biz beş yıldır hiç görmedik de Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - İkinci olarak, Bülent Kuşoğlu'nun, sayın vekilimizin eleştirilerini dışarıda olmama rağmen dinledim. Benim sabahki cevabım şundan ibaretti: Bu konuda mevcut yasal düzenlemenin amir hükmü gereği herhangi bir şekilde hediye alındığında o hediyenin kişinin bulunduğu kamu kurumuna teslim edilmesi gerekiyor. Sayın Kuşoğlu bana sabahleyin sormuşlardı "Maliye Bakanlığında bunun verileri var mı?" diye. Ben de mevcut mevzuattan hareketle bunun ilgili kamu kurumlarında bilgi olarak bulunduğunu söyledim ama Kuşoğlu biraz önceki konuşmasında, burada mevzuatta bir eksiklik olduğunu, bu konuda mevcut durumun yetersiz olduğunu, bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Ben de saygıyla karşılıyorum. Hep beraber oturalım, konuşalım, bu konuda daha şeffaf, daha hesap verebilir bir kamu yönetiminin oluşması hepimizin ortak arzusu.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.