Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Tanal'ın tabii, sorduğu sorular o kadar fazla ki sadece şu anda arkadaşların bana yetiştirdiği bilgilerden elimde olanları sıralayacağım. Diğerleriyle ilgili olarak uygun görürseniz yazılı olarak cevap vereceğim.

Kamu borçlarına ilişkin bir istatistik istemiştiniz. AB tanımlı genel yönetim borç stoku -milyon TL olarak- 2002 yılında 259 milyar 350 milyon TL; 2016 Ocak itibarıyla 654 milyar 823 milyon TL. AB tanımlı genel yönetim borç stokunun millî gelire oranı 2002 yılında yüzde 74 iken 2016 Ocak itibarıyla yüzde 32,6. Kamu net borç stoku 2002 yılında 215 milyar 631 milyon TL iken 2015 Ocak ayında 143 milyar 402 milyon TL. Kamu net borç stokunun millî gelire oranı 2002 yılında yüzde 61,5 iken 2016 Ocak ayında yüzde 7,6.

Sayın Ağbaba'nın Malatya'daki sorunlarla ilgili belirttiği konuları Tarım Bakanımızla görüşeceğiz inşallah.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Tarım Bakanı olmaz. Burası TOKİ ya, Çevre Bakanı olsun Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Peki.

Öncelikle Sayın Kayışoğlu, kusura bakmayın, belki ileride olduğu için o soruları cevaplayamamışımdır ama arkadaşlara zaten söyledim, cevap veremediğim bütün soruları yazılı olarak sizlere, grup başkan vekillerimize arz edeceğiz.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Daha biz görmedik. Biz daha görmedik. Biz çok bakan gördük ama yazılı cevap veren bakan görmedik.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, hepsine yazılı olarak inşallah cevap vereceğiz.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Vallahi görmedik. Hep böyle oyalıyorlar bizi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Emekli ikramiyelerine ilişkin olarak: Şu anda, Anayasa Mahkemesinin yaptığı düzenleme veya karardan sonra emekli ikramiyeleri yeni sisteme göre ödeniyor ancak geçmişte emekli olanlara ilişkin olarak hâlihazırda Bakanlığımızda yürütülen bir çalışma bulunmuyor.

Sayın Demir, üniversitelerdeki 50/d kapsamında çalışan öğretim elemanlarıyla ilgili, araştırma görevlileriyle ilgili bir soru sordu ama uygun görürseniz, bu konuda da YÖK'ten gerekli bilgileri aldıktan sonra size de yazılı cevap verelim.

Yine bu üniversite hastanelerinin mali durumlarına ilişkin olarak şunu ifade edeyim: İki gün önce Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bu konu çalışıldı. Üniversite hastanelerinden borçları artan üniversitelerle ilgili olarak alacağımız tedbirler konusunda kapsamlı bir çalışma Kalkınma Bakanlığı tarafından yapıldı. İnşallah -bu toplantılara arkadaşlar devam ediyorlar- yakın bir zamanda üniversite hastanelerimizle ilgili gerekli tedbirleri de alacağız.

Sayın Arslan, kaynağı belirsiz para girişi olduğu şeklinde birtakım değerlendirmelerde bulundu ama şu anda bu yaptığınız değerlendirmelerle ilgili bir bilgi bende mevcut değil.

Cari açığı kapatmak için yapacağımız çalışmaları da zaten Hükûmet programında ifade ettik ama cari açığı kapatmak için tasarrufları artırmamız lazım, ekonomide verimliliği artırmamız lazım, daha fazla AR-GE'ye yatırım yapmamız lazım. Bunların hepsini Hükûmet programında ifade ettik. Aslında, bütün partilerin, hemen hemen üzerinde uzlaştığı konulardan bir tanesidir. Ekonominin daha da büyümesi, gelirin artması, cari işlemler açığının düşmesiyle ilgili gerçekten yapısal tedbirler almamız gerekiyor. O konuda da inşallah, önümüzdeki dönemde Meclise getireceğimiz yasal düzenlemelerle de orta ve uzun vadede cari açığı kontrol altına alacak düzenlemeleri yapacağız.

Sayın Şimşek, bu kapanan köy okullarıyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığıyla görüşeceğim. Evet, herhangi bir şekilde Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyacı olmaması gerekir bu durumda. O zaman atıl kalması hiçbir şekilde doğru değildir. O zaman köylülerin ihtiyaçları bakımından ne yapabiliriz, o binaları koruyup köylümüzün hizmetine nasıl sunabiliriz, o konuda da olumlu bakarız ve bu çalışmayı da yaparız inşallah.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Belediyeler talip Sayın Bakan. Restore edip tahsisini... Tapusunu istemiyorlar. O binaları restore edip...

BAŞKAN - Sayın Bakan, mikrofonunuzu açıyorum, tamamlayınız efendim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ediyorum.

Yani belediyelerden gelecek talepler konusunda da oradaki köylülerimizin hizmetine sunulacak bağlamda bir talepte bulunulması hâlinde bu konuları olumlu karşılarız.

Teşekkür ediyorum.