Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Teşekkür ederim.

"Malatya" denilince akla haksızlıklar geliyor Sayın Başkan. Bu kez de AKP'nin en çok oy aldığı mahallede, Yamaç Mahallesi'nde bitmek tükenmek bilmeyen bir kentsel dönüşüm çilesini yüce Meclise anlatmak istiyorum.

Yamaç Mahallesi, Malatya'nın en yoksul mahallelerinden biri. Elli, altmış yıl önce devlet tarafından satın alınan arsaları, evleri şimdi bir kez daha satılmak isteniyor vatandaşlara. Altmış yıl sonra kendileri ve çocukları işgalci konumunda. Altmış yıl vergi vermişler, su ödemişler. Şu anda maalesef TOKİ'yle karşı karşıyalar. Ellerinde tapusu olanlar TOKİ'nin vereceği ev ödemelerini nasıl yatıracaklarını kara kara düşünüyorlar. Belediyeden ekmek fişi, kömür yardımı alan Malatya'nın en fakir mahallesindeki insanları "Evlerinizi yıkacağız, size yeni bir ev vereceğiz." diye 55-60 bin lira borçlandırıyorlar. Ekmeği bile belediyeden alan insanlar 60 bin lirayı nasıl ödeyecekler? Bugün öğrendik ki evine sadece 8 bin lira değer biçilen yoksul insanlar, 77 bin lira borçlandırılmış. Bu konuda...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)