Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel ile İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


Manisa Milletvekili Özgür Özel ile İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MARKAR ESEYAN (İstanbul) - Evet, şimdi, biraz evvel bahsettiğim şeyin tekrar altını çizmek istiyorum.

Burada tabii, içeriksiz muhalefetin düştüğü hâlleri görüyoruz. Bir kap içinde bir içerik barındırmadığında retoriğe yaslanır ve bu retorik de tabii ki sonuçta böyle biraz sıkıntılı hâllere düşmenize yol açar. Yani, benim babam, dedem yaşındasınız ve burada "yalaka" sözleriyle anında sinirlenip bir meslektaşınıza, ki bunu daha evvel bir televizyon programında da yaptınız...

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Evet, meslektaşım olmadığınız ortaya çıkmıştı. O zaman söylemiştim size "Siz AKP'lisiniz." diye, geldiniz işte, gördük.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - ...hani o "iki yüz" dediniz ya, siz de PKK'nın, o zaman, işvereni... Sizin işvereniniz de PKK o zaman.

BAŞKAN - Sayın Eseyan, Genel Kurula hitap edin efendim.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Ne alakası var ya? Doğru dürüst konuşun! Ayıp! Allah Allah!

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Senden öğrenmeyeceğim, senin burada nasıl konuştuğunu biliyoruz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Ne demek "İşvereni PKK."? Sözünü geri al!

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Şimdi, bakın, burada özellikle Cumhurbaşkanına biraz evvel isnat edilen mesele, "affedersiniz" meselesi, Sayın Kürkcü'nün Sayın Cumhurbaşkanının bugünkü konuşmasından yine içerik olarak çıkarttığı cümleler zaten hepinizin malumu. Gerçekten söylenmesi gereken şeyleri söylemiş Sayın Cumhurbaşkanı ama burada içinden bir cımbızla o cümleyi çekip ondan sonra da ona yaslanıp iki üç yıldır idare ediyorsunuz. Birazcık siyaset üretin, bakın, biraz siyaset üretin. Daha üç dört yıl önce bu devletin gasbettiği vakıf mallarını burada tekrar iade etmek isteyen AK PARTİ'ye kök söktürdünüz ve Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla Anayasa Mahkemesine gittiniz, "Devletin temeline dinamit koyuyorsunuz, Agop'un mallarını geri veriyorsunuz." dediniz. Bu ayıp sizlere yeter.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Kim dedi onu?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kim dedi onu?

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Size yetecek ayıp da zaten çukurlarda gizli.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)