Konu:İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın 4'üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın 4'üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MARKAR ESEYAN (İstanbul) - Biraz evvel hatip, maalesef hem Cumhurbaşkanımıza dönük bir iftirada bulundu -bugünkü konuşmasını satır satır hepimiz okuduk- hem de şahsıma dönük, sanırım grubumuza dönük de "yalaka" şeklinde... Sanırım başka bir sinkaflı söz daha vardı, şimdi istedik zabıtları.

Şimdi, bu karakteristik bir durum. Bilgisayarların arayüzleri vardır; bir, işte, gördüğünüz yüz, bir de arka yüzü. Sayın Kürkcü gibiler de maalesef, buraya gelip son derece makul bir konuşma tonuyla bir söz tuttururlar ama işlerine gelmeyen bir eleştiri geldiğinde de hemen o şeytani yüzleri çıkıverir arkadan, arayüzden birdenbire o yüzleri çıkıverir ve "yalaka" gibi her türlü hakareti yaparlar çünkü oyun oynamaktadırlar, bir tiyatro sergilemektedirler. Aslında, burada süslü laflarla bir kavram seti oluşturduklarının farkındayız yani "çocuk katili" yok işte "soykırım" şu bu ama kadın meselesi, insan hakları, azınlıklarla ilgili... Biraz evvel işte CHP'nin de Sayın Bakanın sözünü araçsallaştırdığı gibi biz o azınlık haklarının CHP tarafından nasıl ayaklar altına alındığını çok iyi biliriz.

VELİ AĞBABA (Malatya) - "Affedersiniz, Ermeni." diyen biziz herhâlde!

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Daha bundan birkaç sene önce...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Bravo! "Affedersiniz, Ermeni." diyen biz miyiz?

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Dinleyin! Dinle, dinle.

VELİ AĞBABA (Malatya) - "Affedersiniz, Ermeni." diyen kim?

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Ayıp! Ayıp!

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Birkaç sene önce CHP'nin bir pratiği olan...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Yüz olsa konuşursun. Utanır insan, utanır!

MARKAR ESEYAN (Devamla) - ...azınlık vakıflarının mallarına el konma pratiğini -CHP'nin pratiğidir- kaldıran...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Utanır, utanır!

MARKAR ESEYAN (Devamla) - ...AK PARTİ'ye burada kök söktürdüler ve Anayasa Mahkemesine iptal için gittiniz.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Utanır, utanır insan! Utan, utan!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir saniye... Sükûnetle dinleyiniz efendim.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Daha dün selam verdin. Utan, utan!

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Anayasa Mahkemesine Vakıflar Yasası'nı iptal için gittiniz, altında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası vardı.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sen Cumhurbaşkanıyla ilgili neler söyledin?

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Siz bu kadar eklektik, bu kadar konjonktürel bir ifade içerisindesiniz; HDP de öyle, sizler de öyle.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Yazıyor, neler söylemiştin, şimdi ne söylüyorsun. Nasıl omurgalı bir adamsın, nasıl böyle güce tapan bir adamsın, gücün emrindesin, gücün boyunduruğunun altına girmişsin; nasıl bir adam olduğunu herkes biliyor senin.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Tamamen ve tamamen eklektik; kadın haklarını, azınlık haklarını, düşünce özgürlüğünü, medya özgürlüğünü...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Dün Cumhurbaşkanına neler söylemişsin, bugün nasıl Ertuğrul Kürkcü'nün o söylediği şeyleri yapıyorsun. Utanır insan, utanır!

MARKAR ESEYAN (Devamla) - ...tamamen araçsallaştıran, tamamen onu kullanan, tamamen onun içini boşaltan, PKK'yı meşrulaştıran bir zihniyet içerisindesiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Malatya) - Utanır insan!

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Bu sinkaflı sözü aynen size iade ediyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)