Konu:Okuduğu şiirden maksadını aşacak ve bazı arkadaşlarını üzecek şekilde bir anlam çıkarılmış olmasından dolayı üzgün olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


Okuduğu şiirden maksadını aşacak ve bazı arkadaşlarını üzecek şekilde bir anlam çıkarılmış olmasından dolayı üzgün olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Biraz önce görüşmeler sırasında bir şiir okudum. Şiiri okumaktaki maksadım herhangi bir milleti, herhangi bir dini karşı almak, hedef almak asla olamaz. Bütün yaşantım buna delildir. Bütün dinler, bütün milletler, bütün insanlık hepimizin ortak değerleridir. Bunu korumak, kollamak, geliştirmek hepimizin görevidir. Şiirim dinlendikten sonra belki maksadını aşacak şekilde, bazı arkadaşlarımızı üzecek şekilde bir anlam çıkarılmış olabilir. Bundan dolayı ben de üzgünüm. Bu duygularımı sizlerle paylaşmak istedim.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)