Konu:Herhangi bir millete ve dine karşı özel olarak olumsuz bir düşünce içinde olmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


Herhangi bir millete ve dine karşı özel olarak olumsuz bir düşünce içinde olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Okuduğum şiir İsmet Özel'in Amentü şiiridir.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Kötü bir şiirmiş.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Kurtuluş Savaşı döneminde, Kurtuluş Savaşı zamanında bu ülkenin karşılaştığı işgal karşısında yaşanan acılara, ızdıraplara, bu ülkenin bin yıllık medeniyet kültürüne ve birikimine karşı yapılan saldırıya karşı bir iç okumadır, o tarihsel dönemin bir anlatısıdır. Hiçbir şekilde, Yunan milletine karşı asla millet olarak veya din olarak bir saldırı anlamını taşımaz.

Zaman zaman burada Kurtuluş Savaşı dönemini anımsıyoruz, Kurtuluş Savaşı döneminde yapılanları biliyoruz ve bugün gelinen noktada bu okuduğum şiir tamamen tarihsel bağlamında o döneme ait gelişmeleri özetleyen bir şiirdir.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Onunla ne alakası var?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ne alakası var?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bakın, okuduğum şiirin...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Niye okuyorsun?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Oktay Vural gibi, Oktay Vural gibi lütfeder de İnternet'e girip eğer şiiri görürseniz...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Biliyoruz, biliyoruz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...bunun tarihsel bir süreç içerisinde o döneme ilişkin bir anlatı olduğunu görürsünüz.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Burada tarih çalışmıyoruz ki!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Benim asla, asla, bakın, asla, ne bir nefret söylemi için...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, tutanaktan çıkarılmasını talep et, olsun bu iş.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Özgür Bey, Özgür Bey, bir dinler misiniz lütfen.

BAŞKAN - Sayın Bakan, devam edin efendim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Çipras Davutoğlu'na soracak şimdi, ne diyecek Davutoğlu? Böyle saçmalık mı olur ya!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Benim burada herhangi bir millete karşı, herhangi bir dine karşı, Yunan milletine karşı veya herhangi bir dine karşı özel olarak bir olumsuz düşünce içinde söylemem mümkün değildir, sadece tarihsel koşullar içerisinde bu söylenmiştir.

Sabahleyin burada yapılan konuşmalarda da cumhuriyetin kuruluşuna ilişkin olarak birtakım temennilerde ve takdirlerde bulunulmuştur. Bu şiir, ki okuduğum bentler de, tamamen bu bağlamda söylenmiş şeylerdir.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Gereği neydi, gereği? Gereği ne yani Sayın Bakan?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Böyle bir şey olur mu ya?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bunu maksadından koparıp, bağlamından koparıp bugün güncel bir şekilde bu meseleyi farklı bir yere saptırmak olsa olsa sizin kafanızın ardındaki esas ayrımcılık ve esas nefret söylemine dayanmaktadır Sayın Baluken, bunu da özellikle size söyleyeyim; Oktay Vural kadar baksaydınız eğer o bağlama, onun ne anlama geldiğine dikkat etseydiniz böyle bir şey söylemezdiniz.