Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Amasya'da termik santral yapımıyla ilgili sayın vekilimiz bir soru sordu ancak bu detayda elimde bir bilgi yok. Enerji Bakanlığıyla görüştükten sonra, neden burada bir termik santral yapılmasına gerek görüldü, oradaki çevresel koşullarla ilgili olarak ne tür analizler yapıldı... Zaten mutlaka bir ÇED raporu alınması gerekiyor ama detaylı bilgileri aldıktan sonra sizlerle paylaşırım.

Sayın Ağbaba'nın "Malatya'da alan bazlı desteklere bir an önce geçilmelidir." şeklinde bir değerlendirmeleri oldu. Bu konuda da uygun görürseniz, Tarım Bakanımızla bir görüşeyim konuyu, hani orada, o bölgede yapılan mevcut desteklemelerde hangi yöntemler kullanılıyor, bu öneri ne kadar uygulanabilir, onu kendisiyle paylaşayım.

Sayın Tüm bugün bir şiir okudu, ben de günün anlam ve önemine uygun bir şiir okuyayım, çok sevdiğim bir şiirdir. İnşallah, herkes dinlemekten memnuniyet duyar.

"Ezan sesi duyulmuyor

Haç dikilmiş minbere

Kâfir Yunan bayrak asmış

Camilere, her yere

Öyle ise gel kardeşim

Hep verelim elele

Patlatalım bombaları

Çanlar sussun her yerde

Çanlar sustu ve fakat

binlerce yılın yabancısı bir ses

değdi minarelere: Tanrı uludur Tanrı uludur

Polistir babam

Cumhuriyetin bir kuludur."

İsmet Özel'e ait bir şiirdir.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Nasıl bir şiir bu ya?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hakikaten, içimizi sızlatan tarihsel geçmişe de ifade ve referans veriyor.

Sayın Erdoğan bu Datça'daki hastaneyle ilgili bir soru sordular. Onu Sağlık Bakanlığından öğrendikten sonra bilgi vereceğim.

Uzman erbaşlar konusunda arkadaşların bana verdikleri henüz bir bilgi yok. O konuda da uygun görürseniz bilgi aldıktan sonra cevap vermek isterim.

Sayın Şeker, özellikle bu şehir rantları konusunda ve vergi borçları konusunda bir sorunuz oldu. Şunu söyleyeyim: AK PARTİ hükûmetleri döneminde bir kere gerçekten kişi başına millî geliri satın alma gücü paritesiyle bugün karşılaştırdığımızda 8.667 dolardan bugün gelinen noktada 20.298 dolara gelmiştir yani Türkiye'de kişi başı millî gelir dolar cinsinden satın alma gücü itibarıyla 3 kat artmıştır. Millet olarak, ülke olarak hepimiz zenginleştik.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Paylaşım nasıl?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Çok çok güzel paylaşıldı.

Yine bu dönemde gelir dağılımı istatistiklerine baktığımız zaman Gini katsayısı uluslararası bir göstergedir; 0,44'ten 0,38'e gelmiştir.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Eski OVP'den söylüyor yalnız Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - En düşük gelire sahip yüzde 10 ile en yüksek gelire sahip yüzde 10'u mukayese ettiğimizde 2002'de 18 kattan şimdi ise 11 kata gelmiştir.

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) - Banka mevduatlarını sordum, söylemediniz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Gelir dağılımı ne zaman bozulur biliyor musunuz?

HALUK PEKŞEN (Trabzon) - Siz geldikten sonra böyle oldu!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bir ülke eğer batarsa o zaman bozulur. Hâlbuki bu dönemde gerçekten gelir dağılımının iyileştirilmesi noktasında önemli gelişmeler kaydedilmiştir fakat bizim bunu yine de OECD ülkeleri arasında baktığımız zaman daha da iyileştirmemiz lazım. Bunu da özellikle paylaşmak istiyorum.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.