Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA TUNCER (Amasya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Amasya, önemli bir tarih kenti olmanın yanında, çok önemli bir tarım kentidir. Gümüş Ovası, Merzifon Ovası, Suluova Ovası, Geldingen Ovası ve Yeşilırmak kenarında, çok verimli ve mikroklima özelliğinde tarım alanları gibi, Türkiye'nin en verimli ve büyük ovaları vardır. Amasyalının en büyük geçim kaynağı da bu ovalarda yetiştirip sattığı tarımsal ürünlerdir. Böyle önemli bir tarım şehrine şu an termik santral yapılmaya çalışılmaktadır. Termik santral, Amasya'nın tarımı ve Amasyalılar için ölümdür. Termik santrali hiçbir Amasyalı istememektedir, kaldı ki Avrupa Birliği de fosil enerjiden vazgeçmektedir.

Sayın Bakan, millî iradeye rağmen termik santral yapmaya devam edecek misiniz?

Teşekkür ederim.