Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Tanal, tabii, bir gazete haberinden bahisle birtakım iddialarda bulundu. Bu iddiaların aslı olmadığı belli ama bugünlerde moda oldu, asılsız iddialarda bulunmak bir marifet hâline geldi.

Kamuda çalışan personel sayılarına ilişkin olarak da elimdeki bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan en son istatistiğe göre; kamuda kadrolu 2 milyon 894 bin 91 personel çalışıyor, sözleşmeli personel sayısı 149.133, sürekli işçi sayısı 328.701, geçici işçi sayısı 35.892, geçici personel sayısı 22.741, diğer personel sayısı 97.500. Kamuda toplam, en son yayımlanan istatistiğe göre, 3 milyon 528 bin kamu çalışanı bulunmaktadır.

Sayın Zeybek "Bu IMF borcu bitti, sanki başka borç yok mu?" diye bir soru sordu. Şöyle cevaplayayım: Bir ülke mali olarak ne zaman batağa düşerse o zaman borç alabileceğiniz tek bir kaynak vardır, o da IMF. Bir ülkenin mali açıdan çöküp çökmediğini o ülkenin IMF'ten borç alıp almadığından anlarsınız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, 2002 yılında, evet, doğru, IMF dışında bu ülkenin borç alabileceği hiçbir uluslararası banka, kuruluş kalmadığı için IMF programı çerçevesinde IMF'ten kaynak kullanılmıştır ama bugün, Türkiye borç dinamikleri açısından güçlüdür, herhangi bir şekilde gerek içeriden gerekse dışarıdan bir kaynak aradığı zaman da kaynağı bulabilmektedir. Dolayısıyla, IMF borcuyla diğer normal banka borcunu birbirine karıştırmayın. Allah bir daha bizi böyle günlerle imtihan etmesin.

KEMAL ZEYBEK (Samsun) - Sayın Bakan, devletin arazilerini verip borç alın, o zaman deyin ki: "Biz borç kullanıyoruz."

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Akaydın, öncelikle teşekkür ediyorum. Beni o dönemde ziyaret ettiniz, beraber kahve içtik, sorunları konuştuk ama şu anda bu söylediğiniz konularla ilgili en son gelinen nokta nedir, Sayın Akaydın, inanın hatırlamadım. Bir bakalım, yine biz sizinle konuşuruz, olur mu?

MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) - Biz hepsini yine geri alırız.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Konuşuruz, olur.

Sayın Ağbaba, 30 bin lira faizsiz kredi desteği... Biliyorsunuz, seçim döneminde, seçim beyannamemizde bütün vatandaşlarımıza, esnafımıza o zaman bir vaatte bulunmuştuk "30 bin lira faizsiz kredi desteği vereceğiz." Şeklinde, Hükûmet Eylem Planı'mızda da bunu belirledik. Vatandaşlarımız, tabii, yoğun bir müracaatta bulundu. Öncelikle, biz esnafımıza bugüne kadar her aşamada çok önemli destekleri sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Zaman zaman bize gelen talepler de var. Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek, kendisi bu konuyla ilgileniyor, diğer bakanlarımızla beraber konu takip ediliyor. Ama bu arada, şunu da söyleyelim: Seçim beyannamemizde de söyledik, bunların her birini de hayata geçirdik. Emekli esnafımızın üzerinde 10 puan sosyal güvenlik destek primi kesintisi vardı, onu kaldırdık.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Onu biz yaptık Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yine, esnafımıza, basit usulde çalışan esnafımıza 8 bin liraya kadar gelir vergisi kazanç istisnası getirdik. Yine, genç girişimci esnafımıza 75 bin liraya kadar üç yıllık süreyle kazanç istisnası getirdik. Yine, 52 ilimizde, 10 ve altında işçi çalıştıran esnafımıza dönük olarak da 6 puan indirimi ayrıca getirdik. Dolayısıyla, vatandaşlarımız, Halk Bankasından kullandıkları esnaf kredisiyle ilgili olarak müracaatlarını...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar.

Teşekkür ediyorum.