Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teşekkür ediyorum hepinize, saygılar sunuyorum.

Öncelikle, tüm dünyadaki kadınların gününü kutluyorum. Kadınlar bahardır, kadınlar çiçektir, kadınlar mutluluktur, kadınlar sevgidir, kadınlar aşktır, kadınlar dünyadır. Kadınlar olmasa erkekler de olmaz, bu kadar açık ve net söylüyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; AK PARTİ sıralarından alkışlar) Onlar olmasa biz dünyada inanın yaşayamayız. Her şeyimiz onlar bizim. Onun için, Hükûmet de, devlet de kadınlar için yapılması gereken asgari ne varsa onu yapsınlar; çok eksiğiz, bunu yapsınlar, bunu rica ediyorum.

Sayın Bakanımız da buradayken... İzmir'in çok önemli sorunları var. İzmir, dünya kenti. İzmir, dünya turizminin en önemli kentlerinden biri ama Paris'te demirden bir Eyfel Kulesi var, oraya giden turist sayısıyla İzmir'deki turist sayısını karşılaştırın, arada dağlar kadar fark var. Meryem Ana'mız var, Selçuk'umuz var, Bergama'mız var dünyaca ünlü, Çeşme'miz var; dünyanın en güzel denizine sahibiz ama bir türlü tanıtım yok Sayın Bakanım, turizm tanıtımımız yok efendim, İzmir'i tanıtamıyoruz. Onun için, İzmir'e turist de gelmiyor. Türk Hava Yolları yurt dışına uçmuyor İzmir'den. Lütfen bunu dikkate alalım.

Ayrıca, İzmir'e yanaşacak olan gemiler, Körfez yaklaşma kanalı olmadığı için yanaşamıyor, büyük gemiler. Onun için, İzmir'e gelen giden yok. Onun için, bunu, dikkatle programımıza alalım.

Ayrıca, İzmir'e iş adamı da gelmiyor uçak inmediği için. Yani büyük şeyler olabilir eğer Türk Hava Yolları da uçarsa, Körfez'de yaklaşma kanalı da yapmamız lazım. Sayın Bakanım, bunu planımıza alalım lütfen; lütfen, rica ediyorum.

Teknolojik yatırım alanında da -gene İzmir'de birçok üniversite var ama- ARGE konusunda sıkıntılar var. Yani bu ülke bizimse hep birlikte çalışacağız arkadaşlar, kalkındıracağız ülkemizi, hep beraber.

HALİL ETYEMEZ (Konya) - Söyle, belediye başkanına söyle!

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Ayrıca, bakın, İzmir'in vermiş olduğu vergi, diyelim 45 birim, geriye aldığı ödenek 1 birim. Yani Sayın Bakanım, bunları planlayalım ya. Orada da insanlarımız yaşıyor. Bütün partilere oy veren halkımız var orada, değil mi Sayın Başkanım? Lütfen, ben ülkemiz için bunu söylüyorum.

Ayrıca, burada, bütün milletvekillerimiz konuşuyor ama Romanlardan bir tanesi -benim dışımda- kalkıp konuşmuyor doğru düzgün. (CHP sıralarından alkışlar) Neden konuşmuyoruz? Sayın Bakanım, Allah aşkınıza, şimdi, bakın bu iki yüz yıl önce çekilmiş bir fotoğraf değil. Arkadaşlar, bakın, iki yüz yıl önce çekilmiş fotoğraf değil. Bizim çocuklarımızı çadırda yaşamaya niye mahkûm ediyoruz biz? Benim de sorumluluğumda, sizin de, herkesin sorumluluğunda.

Bakın, çocuklarımız çadırda yaşıyor Sayın Bakanım, ya! Bakın, Tekirdağ'da Saray, Çerkezköy ve Çorlu'da -daha geçen hafta gittim efendim- ufak bebelerimiz, dadalarımız var burada bizim. Lütfen...

Bakın, bir de bizim çözülemeyecek ama çok basit hamlelerle çözülebilecek ufak sorunlarımız var. Yıllardan beri sizin düğünlerinizi de yapan müzisyen kardeşlerimiz var. Yıllardan beri belki sizin birçok düğününüzde çalgı çalmışlardır. Ama bunlar yaşlandığı zaman emekli olamıyorlar Sayın Bakanım. Bunlarla ilgili geriye dönük borçlanma yapalım, lütfen. Borçlanma yapalım. (CHP sıralarından alkışlar) Yani, daha da düğünlerinize gelecekler zaten.

Geçen gün Sayın Mustafa Elitaş, Sayın Bakanımız dedi ki: "Dış ticaret şu kadar, iç ticaret bu kadar, kişi başına düşen millî gelir bu kadar." Burada 10 bin dolar var mı arkadaşlar, bakın? Burada 10 bin dolar var mı Sayın Bakanım, kişi başına? 10 bin dolar yok burada. Kişi başına düşen millî gelir, var mı?

Ayrıca, Sayın Spor Bakanımız -hepinizi çok seviyorum bu arada Sayın Bakanım ama söyleyeceğim bunları- yani, Akif kardeşim de Sayın Bakanımız, dedi ki: "Spor tesisleri yapıldı." Bizim Roman mahallelerinde Türkiye'de nereye giderseniz gidin bir tane spor tesisimiz yok. Roman çocuklarını spora yönlendirelim. Bakın, Mersin'de bir Roman çocuğu millî atlet şu an, bir tanesini de olimpiyatlara katacağız şimdi Bornova'da, bir çocuğumuzu yetiştiriyoruz. Ama spor tesislerimizi yaparsak daha çok çocuğumuzu spora kazandıracağız Sayın Bakanım.

Ondan sonra, bakın -zamanım az kaldı- Millî Eğitim Bakanımıza, tamam, teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar yapabilir ama çok eksik var. 432.280 tane akıllı tahta. Bakın, ben geçen hafta Tekirdağ'a gittim, 4'üncü sınıftaki Roman çocuğu okuma yazma bilmiyor. Sayın Bakanım, yüzlerce, binlerce var böyle. Neden biliyor musunuz? Okula gittiği zaman bizim çocuklarımıza, kimse yanlış anlamasın, zihinsel engelli muamelesi yapıyorlar, arka sıralarda oturtup yıl sonu geldiği zaman otomatik geçiş yapıyorlar, otomatik geçiriyorlar çocuklarımızı. Binlerce böyle çocuk var. Roman mahallelerinin olduğu yerlerde okullarımızı iyileştirelim, personeli de iyileştirelim. Çocuklarımızdan ümit beklenmiyor, Roman çocuklardan ümit beklenmiyor.

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, bu, efendim, çöp toplayan vatandaşlarımızla ilgili geçen konuştuk burada, hiçbirini söylemedi. 1 milyon insan çöpten geçiniyor, Roman çoğu da. Bunların düzenlenmesi lazım bu kanunla. Onun için de lütfen Sayın Bakanım, rica ediyorum bununla ilgili de konuşalım.

Ayrıca, kentsel dönüşümle ilgili ciddi sorunumuz var. Bakın, barınma sorunumuzu anlattım sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim; lütfen, bu konuda yardımcı olun. Biz çadırlarda yaşamak istemiyoruz, çocuklarımız çadırlarda yaşamasın artık. Lütfen, Sayın Bakanım, bize de pay ayırın.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Teşekkür ederim. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)