Konu:Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, biraz önce sayın vekilimiz benim sabah yaptığım bir açıklamayla ilgili değerlendirmelerde bulundular. Öncelikle, Maliye Bakanı olarak burada bir cümle kurarken her zaman dikkatli ve ihtiyatlı kuruyorum, yanlış bir bilgi vermekten kaçınmaya çalışıyorum. Sabahleyin de "Maliye Bakanlığında böyle bir bilgi olmayabilir." derken hakikaten ihtiyatlı davrandım çünkü 3628 sayılı Kanun bu konuda açık bir düzenleme yapmış. Ne diyor kanunun 3'üncü maddesi: "Kanun kapsamındaki görevliler herhangi bir şekilde hediye veya hibe niteliğinde bir eşya alırlarsa aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar." diyor. Kişi hangi kurumdaysa o kuruma teslim edecek. O kurum da, normal bunlar taşınır mal hükmündedir, taşınır mal olarak bunu kayıtlara alacaklar.

Hani, 3628 sayılı Kanun'da da böyle bir düzenleme var; onu da Meclisimizle paylaşmak istedim.

Teşekkür ediyorum.