Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NAĞCİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Topal'ın Hatay'la ilgili sorduğu soruyla ilgili olarak, Suriye'den devlet terörü nedeniyle ülkemize gelen bu insanlarımızla ilgili devlet olarak bugüne kadar tamamen insani yardım amaçlı her türlü gayreti gösterdik, millet olarak da büyük bir misafirperverlik gösterdik. Tabii ki bu sırada özellikle Suriye'den gelen vatandaşlarımızın yoğun olduğu illerde birtakım sosyoekonomik ihtiyaçlar ortaya çıktı; devlet olarak da, Hükûmet olarak da bunlarla ilgili olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Özellikle işsizlikle ilgili olmak üzere Çalışma Bakanlığımızın mutlaka Hatay ilinde de yaptığı çalışmalar vardır ama uygun görürseniz hem valilikten hem de Çalışma Bakanlığından detaylı bilgi alalım, bir sonraki soruda inşallah ona cevap veririm.

Sayın Tor Diyarbakır'daki bu terör olayları nedeniyle ortaya çıkan bu mağduriyetler konusunda ne yaptığımızla ilgili bir soru sordular. Biliyorsunuz, bu terörün yaralarını sarmak için devlet olarak, Hükûmet olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ama Bakanlık olarak sanıyorum kasım veya aralık ayı içinde oradaki esnafımızın vergi borçlarıyla ilgili bir düzenleme yaptık. Bu kapsamda, vergi kanunlarının uygulanması bakımından o alanlarda mücbir sebep hâli ilan edildi. Mücbir sebep hâlinin 1 Aralık 2015 günü itibarıyla başlaması, 29/2/2016 günü itibarıyla sona ermesi ve 31/8/2006 tarihine kadar ödenmesi gereken vergilerin de ödenmesi öngörüldü. Konuyla yakından ilgileniyoruz. Esnafımızla ilgili olarak vergi kanunları bağlamında yapılması gereken ilave bir ihtiyaç olduğunda da bu konuyu değerlendirir ve vatandaşlarımızın sıkıntılarını gideririz. Ama o bölgede esnafımızın da o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da günlük ihtiyaçlarının karşılanması, barınma, yeme içme ve tekrar hayatın normallleştirilmesi bakımından da Hükûmetimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu kapsamda, bir eylem planı Sayın Başbakanımız tarafından açıklanmıştır. Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Bey, Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz Bey bu konuyla ilgili olarak bakanlıklar arası koordinasyonu da sağlamaktadır. Dolayısıyla, inşallah, yakında bu yaraları da saracağız.

Sayın Tanal "Bu hediyelerle ilgili olarak bir bilgi var mı Bakanlık olarak?" diye sordular. Bakanlık olarak bizde bir bilgi olmaması gerekir, onu ifade edeyim.

Sayın Ahrazoğlu 4C'lilerle ilgili Hükûmet olarak ne yapmamız gerektiği konusunda bir değerlendirmede bulundu fakat biz, biliyorsunuz, özelleştirme sonrası kardeşlerimizin mağdur olmaması için bu işçilerin geçici personel statüsünde kamuda istihdamını sağladık. Daha önce, on ay olan çalışma süreleri on bir ay yirmi sekiz güne çıkarıldı. 2010 yılından itibaren de ücretlerinde, aylıklarında, mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler sağlandı. 2004-2016 döneminde geçici personelin maaşlarında yüzde 317 ile yüzde 367 arasında değişen oranlarda artış sağlanmıştır. Bunu da ifade edeyim.

Bu EUROKONTROL konusu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi EUROKONTROL'e vermiş olduğu hizmetler kapsamında buradan bir gelir elde etmekte. Elde ettiği geliri de farklı gruplarda personel maaşlarına yansıtmakta. EUROKONTROL bir grup personelin maaşlarının tamamını karşılıyor, bir grup personelin maaşlarının bir kısmını karşılıyor, bir grup personelin maaşlarını da hiç karşılamıyor. O, sunulan hizmetin niteliğine bağlı olarak belirlenmiş bir durum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, EUROCONTROL'e sunulan hizmetler bakımından farklı. Dolayısıyla, burada Devlet Hava Meydanları İşletmesinde uygulanan sistematiğin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden farklı olduğunu ifade edeyim. Zamanında Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzde de bu konuda çalışmalar yapmıştık.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Mikrofonunuzu açıyorum, sözlerinizi tamamlayınız Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada önemli olan EUROCONTROL'den gelen kaynaklarla ücretlerin iyileştirilmesiydi ama biz zaten genel anlamda kamuda ücret eşitlemesiyle ilgili önemli bir düzenlemeyi de yaptık.

Sayın Erdem köprü ihalesine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Bütün bu köprü geçişine ilişkin, başta Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Bakanlığı olmak üzere, ilgili kamu kurumları bu konuda trafik geçişine ilişkin olarak orta ve uzun vadede ekonominin büyüme ve gelişme performansına bağlı olarak projeksiyonlarda bulunuyor. Bunlar tamamen teknik çalışmalarda... O bölgedeki ekonomik gelişme düzeyinin ileride ne olacağına, ulaşım yolları bakımından o bölgede nasıl bir trafik beklentisi olduğuna ilişkin çok kapsamlı, teknik çalışmalar yapılıyor ve bütün bu projelerde, trafik akışındaki gelişmeye bağlı olarak bunun mali sürdürülebilirliğine ilişkin de tahminlerde bulunuyor. Bugüne kadar, mesela havacılık sektöründe yapılan bu uygulamalarda çoğunlukla, her zaman için hesaplanan yolcu sayısından daha fazla yolcu sayısı gerçekleşmesi olmuştur ve devlet de bu şekilde daha fazla gerçekleşen yolcudan dolayı da ilave gelir elde etmiştir. Dolayısıyla, Türkiye büyüyen bir ekonomiye sahiptir. İstanbul, Avrupa ve Asya'yı bağlayan önemli bir köprü noktasındadır. Ekonomimizdeki son on dört yıldaki gelişmeyi dikkate aldığımızda, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye ilişkin sadece bizim değil, uluslararası kuruluşların da yapmış olduğu büyüme projeksiyonlarına baktığımız zaman bu tahminlerin gerçekçi olduğu görülecektir.

Sayın Kayışoğlu Bursa'daki vergi gelirleri ile yatırım konusunda bir değerlendirmede bulundu. Doğru, bizim Bursa'mız... Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir illerimiz de gerçekten, vergi gelirlerimizde önemli bir pay sağlıyorlar...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)