Konu:Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 14'üncü Maddesi Üzerinde Şahsı Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 14'üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz evvelki konuşmacı "kayyum" tabirini kullandılar da ben onunla alakalı izah etmek istiyordum. Ben de Şırnak için gönüllü milletvekili olarak vazife yapıyorum. AK PARTİ'nin milletvekili olmayan 3 ilde, 3 milletvekili -ikişer erkek, birer kadın milletvekili olarak- gönüllü olarak o illerde bize oy versin vermesin herkesin hizmetinde olduğumuzu göstermek için, Türkiye'nin milletvekilleri olduğumuzu göstermek için gidiyoruz. Aynı kıymetli CHP'deki arkadaşlarımız gibi, HDP'dekiler, MHP'dekiler gibi ziyaret ediyoruz, orada halkımızın dertlerini yakından dinleyip dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bu manada demin biraz incitici bir şekilde kullanıldı. Yaptığımız tek şey, herkesin milletvekili olduğumuzu göstermek için, orada bize oy versin oy vermesin herkese hizmet ettiğimizi ifade etmek.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)