Konu:İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'la karşılıklı olarak bir konuyu değerlendirirken bazı sözler sarf ettiğine ama konuşmaların siyasi eleştiri sınırları içerisinde yapılmasının doğru olacağına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'la karşılıklı olarak bir konuyu değerlendirirken bazı sözler sarf ettiğine ama konuşmaların siyasi eleştiri sınırları içerisinde yapılmasının doğru olacağına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Biraz önce, Sayın Tanal'la birlikte bir konuyu karşılıklı olarak siyaset bağlamında değerlendirdik. Her türlü siyasi eleştirilere açığım; bu konuda yapılan eleştirilerden dolayı da teşekkür ediyorum.

Konuşmam sırasında, konuya açıklık getirmek bakımından bazı sözler sarf ettim ama Sayın Mahmut Tanal'ın şahsında veya gördüğü davalar özelinde, genelinde hiçbir şekilde kullandığım cümleler bağlamında bir düşüncem olamaz. Bu anlamda üzgünüm. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bütün görüşmelerimizi, konuşmalarımızı siyasi eleştiri sınırları içerisinde yapmış olmamız daha doğru olur.

Teşekkür ediyorum.