Konu:İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az çok kitap okuyanlar bilir. Eğer bir kitap okuyacaksanız o kitabı okuyacak bilgi seviyesine ulaşmanız lazım. Eğer o kitabı okuyacak bir bilgi seviyeniz yoksa okuduğunuz cümlenin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, o zaman tabii ki yanlış hükümler çıkarabilirsiniz. (CHP sıralarından gürültüler)

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Ağır bir sataşma!

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Senin özelliğin...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Sayın Tanal anladığım kadarıyla kamulaştırma davalarında uzman ama vergi konularında uzman değil.

Sayın Tanal, oradaki, yazarın söylediği, genelde, uygulamada, ortalama olarak bütün uygulamalardan hareketle yazarın ifade ettiği bir durumdur. Genelde hep şu ifade edilir: Uzlaşmalarda, eğer özel bir durum yoksa verginin aslı, cezanın da belli bir oranı -mesela yüzde 10'u kadar- alınır. Ama, bu, özel bir durum, yoksa genel ortalamayı ifade eder. Dolayısıyla, bir yazarın eserini burada gelip mutlak surette idarenin uygulamalarında alt sınır, mutlaka uygulanması gereken bir sınır olarak ifade etmenizi, olsa olsa ben bunu cehalete veririm. (CHP sıralarından gürültüler)

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Bakanım, bunların özel durumu nedir, açıklayın.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - İkinci olarak arkadaşlar...

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Özel durum nedir Sayın Bakan? Açıklayın.

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Bu borçları sildiniz mi silmediniz mi?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bakın, ben de iftira atabilirim: Sayın Tanal, kaç davada mahkemeye, hâkime rüşvet verdiniz de dava kazandınız açıklayın.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)