Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Erdoğan turizm sektörü ve tarım sektöründe vatandaşlarımızın karşılaştıkları problemlere ilişkin olarak yapabileceklerimizle ilgili bir soru sordular. Bilindiği üzere, Sayın Başbakanımız turizm sektörüyle ilgili olarak kapsamlı bir paketi yakın geçmişte açıkladı. O paket içerisinde, turizm işletmelerinin karşılaştıkları finansal güçlüklerin kolaylaştırılması, kamu idarelerine, özellikle Maliye idaresine ödedikleri kiraların ve ecrimisil bedellerinin üç yıl süreyle taksitlendirilmesine ilişkin kapsamlı bir düzenleme yaptılar.

Yine, çiftçilerimizle ilgili olmak üzere de bizim, biliyorsunuz, tarım arazilerinin çiftçilere uygun koşullarla satılmasına ilişkin bir düzenlememiz oldu, 258 bin çiftçimiz de bu düzenlemeden yararlandı. Her zaman biz çiftçimizin yanında olduk. Bakın, 2016 yılında çiftçilerimize doğrudan doğruya 15,4 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapacağız. Yine, yemde ve gübrede katma değer vergisi oranını düşürdük. Bu yolla, çiftçilerimize 2,4 milyar lira ilave kaynak sağlıyoruz. Bunları da özellikle söylemek isterim.

Herhangi bir şekilde, şu anda mali afla ilgili bir düzenleme hazırlığımız olmadığını önceden de zaten söylemiştim.

Sayın Topal esnaf ve çiftçi borçlarına ilişkin olarak bir soru sordular, o konuda gerekli açıklamayı biraz önce yaptım ama özellikle, biliyorsunuz, hem seçim beyannamemizde hem de Hükûmet programında...

SERKAN TOPAL (Hatay) - Hatay'la ilgili...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hatay'daki konuları detaylı olarak bilmiyorum, araştıracağım, uygun görürseniz, o konuda bilgi vereceğim.

Özellikle, esnafımızın ihtiyaç duyduğu finansmana daha kolay erişmesi, vergi yüklerinin azaltılması kapsamında önemli düzenlemeler yaptık yakın zamanda hem seçim beyannamemizde hem de Hükûmet programımızda bunlara yer vermiştik. Biliyorsunuz, emekli esnafımız üzerindeki sosyal güvenlik destek primi kesintilerini tamamen kaldırdık. Yine, esnafımıza 30 bin liraya kadar faizsiz destek verme imkânı getirdik. Biliyorsunuz, Türkiye'de yaklaşık 750 bin civarında basit usul mükellefimiz var, basit usulle vergilendirilen esnafımız var, onların 8 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi almayacağız.

Yine, genç esnaflarımız için, genç müteşebbislerimiz için yeni bir düzenleme getirdik ve ilk defa mükellef olan gençlerimize üç yıl süreyle, yıllık 75 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi almayacağımızı söyledik.

Yine, özellikle, küçük illerimizde faaliyet gösteren esnaflarımız başta olmak üzere, 52 ilimizde, 10'dan daha az işçi çalıştıran işletmelerimizde 6 puan indirimini getirdik. Böylelikle, yaklaşık 200 bin civarında esnafımız bu düzenlemeden yararlandı. Dolayısıyla, AK PARTİ hükûmetleri esnafın da çiftçinin de çalışanın da emeklinin de vatandaşın da her zaman yanında olmuştur, yanında olmaya devam edeceğiz.

Sayın Hürriyet, bu baraj inşaatıyla ilgili bir soru sordunuz ama detaylara vâkıf değilim. Bir baraj inşaatı nedeniyle eğer kamulaştırma yapılacaksa mutlak surette vatandaşın hak ettiği kamulaştırma bedellerinin ödenmesi asıldır. Zaten, böyle bir çalışmayı -ilgili bakanlık- eğer Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yapıyorsa o kapsamda bir yürüyen çalışma vardır ama uygun görürseniz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden arkadaşlarımız bilgi alsınlar, biz sizinle bu bilgileri paylaşalım.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - DASK'la ilgili...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu, DASK'la ilgili de inanın şu anda bilgim yok. Bunu da araştıralım -Kocaeli'de- Hazine Müsteşarlığından da onu soralım, o bilgileri de alalım.

Sayın Tanal, Maliye Bakanlığı gider bölümünde çalışan arkadaşlarla ilgili bir konuyu gündeme getirdiler. Gelir bölümüyle ilgili de böyle bir konu var. Tabii, daha önce gelir bölümündeki arkadaşlarımız için 3 defa sınav yapıldı, gider bölümündeki arkadaşlar için de 1 defa sınav yapıldı ama ben biliyorum ki özellikle genç arkadaşlarımızdan bu yönde bir talep var.

Sayın Vekilim, diğer konularda elimizde bilgi yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Bakan, artık bir söz verin ya şu sınav için. Hani tahta oturdunuz, bir söz verin artık ya!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Tanal'ın sorduğu diğer konularla ilgili olmak üzere de...

Arkadaşlar, bu çalışan arkadaşlar bizim arkadaşlarımızdır, hepsini seviyoruz, canla başla çalışıyorlar, gayret ediyorlar, emek veriyorlar ve devlete, millete hizmet ediyorlar. Biz o konuda arkadaşlarımızın durumlarını biliyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir sınav sözü verin, bir sınav sözü.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Bakanım, sevmeyin, sınav açın, ekonomik durumlarını düzeltin, ödeneklerini düzgün verin, sevmeniz böyle olsun dostum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Açın bir sınav, hadi bu bütçede bir tane iş yapın ya, bir güzellik yapın.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerli arkadaşlar, Sayın Tanal'ın sorduğu diğer konularla ilgili olmak üzere de yazılı olarak cevap vereceğim.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)