Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

METİN ÇELİK (Kastamonu) - Teşekkür ediyorum.

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 13'üncü maddesi üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Genel Kurulu ve televizyonları başında bizleri izleyen saygıdeğer vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu, AK PARTİ'nin 14'üncü bütçesi. AK PARTİ'nin 14'üncü bütçesini yorumlarken, üzerine söz söylerken bundan önceki 13 bütçeyi nasıl kullandığına bir bakmak gerekiyor. Nasıl kullandı AK PARTİ on üç yılda bu bütçeleri? Sağlıkta ne yaptı, ulaşımda ne yaptı, eğitimde ne yaptı?

Evet, değerli milletvekillerimiz, muhalefetten milletvekillerimiz tabii muhalefet görevleri gereği geliyorlar, bazı konulardan bahsediyorlar, görevlerini yerine getiriyorlar ancak bakın, değerli milletvekilleri, 2002 yılında AK PARTİ iktidara geldiğinde sağlıkta nasıl bir hizmet sunumu vardı? Evet, çok basit örnekler vereceğim size.

Değerli milletvekilleri, bıçak parası diye bir şey vardı. Daha on üç yıl önce AK PARTİ iktidara geldiğinde...

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Gene var.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Gene var, gene var, gene var.

MUSA ÇAM (İzmir) - Şimdi hançer parası oldu, hançer, hançer, hançer oldu.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hançer parası oldu.

METİN ÇELİK (Devamla) - Hayır, hayır, hayır. Bakın, hastanelerde ölü bebekler rehin alınıyordu, rehin. Unutmadı bu millet o günleri.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Gene var, gene var.

MUSA ÇAM (İzmir) - Millet şimdi hastanede rehin kaldı, rehin, rehin. Senet imzalatıyorlar, senet.

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim sayın milletvekilleri.

METİN ÇELİK (Devamla) - Değerli milletvekilleri, niye rahatsız oluyorsunuz bunlardan? Rahatsız olmayın.

LEZGİN BOTAN (Van) - Millet şimdi hastaneye artık giremiyor.

BAŞKAN - Bırakın konuşsun sayın milletvekilleri.

METİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın kendi ilimden bahsedeceğim size. Kastamonu'da 1.070 tane köy var, 20 tane ilçe var. Kastamonu'da 2002 yılında kaç tane acil ambulans vardı biliyor musunuz? Sadece 2. Şu anda kaç tane var biliyor musunuz? 52 değerli milletvekilleri, 52. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 2 nerede, 52 nerede?

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Milleti hasta etmişsiniz, bak, ona göre düşün.

METİN ÇELİK (Devamla) - Gülmeyin, gülmeyin! Sağlık Bakanlığı sizdeydi.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Onlar gülüyor da biz onlara gülüyoruz.

METİN ÇELİK (Devamla) - Gülmeyin, gülmeyin! Sağlık Bakanlığını sizden aldık biz.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Onlar da gülüyorlar da biz ona gülüyoruz.

METİN ÇELİK (Devamla) - Gülmeyin, gülmeyin!

Değerli milletvekilleri, bakın, ulaşımda neredeydik? Türkiye örneğini zaten hepiniz biliyorsunuz. 6 bin kilometre bölünmüş yol yapmıştı. Ne kadar sürede? Seksen yılda 6 bin kilometre bölünmüş yol yapmışız.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Ne kadar duble yol yaptınız? Bir de onu söyle!

METİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Cumhurbaşkanımız, o günkü Başbakanımız ne dedi? Sayın Cumhurbaşkanımız, o günkü Başbakanımız "15 bin kilometre bölünmüş yol yapacağız." dediğinde hepiniz güldünüz, değil mi?

SALİH CORA (Trabzon) - "Hayal" dediniz.

METİN ÇELİK (Devamla) - "Hayal" dediniz, "Hayal." Çünkü "Olmaz." dediniz. Bu milleti "Olmaz."lara alıştırmıştınız.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Ne kadar özelleştirme yaptı? Bir de onu söyleseniz. Bir de özelleştirme rakamlarını söyleseniz.

METİN ÇELİK (Devamla) - Değerli milletvekilleri, kusura bakmayın, sataşmak için söylemiyorum bunları, bunlar gerçekler.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Bir dış borç rakamlarını söyleseniz.

METİN ÇELİK (Devamla) - Evet, bugün ne kadar yaptık değerli milletvekilleri? 18 bin kilometre bölünmüş yol yaptık...

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Mayınlı mı, mayınsız mı?

METİN ÇELİK (Devamla) - ...on üç yılda 4 katına çıkarttık, 4 katına değerli milletvekilleri. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Kastamonu'da ne kadar vardı? Sadece 47 kilometre.

KEMAL ZEYBEK (Samsun) - Yolu gösterdiniz kendinize, yolsuzluğu...

METİN ÇELİK (Devamla) - Sen hiç merak etme, ben daha oraya geleceğim.

47 kilometreden 300 kilometreye çıkardık, 300. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, bundan rahatsız olmayın. Milletin memnun olduklarından zaten siz rahatsız oluyorsunuz.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Yapılan yoldan Allah razı olsun da şu yolsuzluğu anlatsanız hakikaten yani.

METİN ÇELİK (Devamla) - Başka ne yaptık? Bakın, IMF'ye 24 milyar dolar borcumuz vardı, değil mi? Bir milletvekili arkadaşımız geldi, bunu küçümsedi, dedi ki: "24 milyar doları ödemekle ne olmuş?" Değerli milletvekilleri, bakın, Merkez Bankamızın rezervi sadece 25 milyar dolar.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Oraya girme, eridi gitti şimdi.

METİN ÇELİK (Devamla) - Yani, Merkez Bankamızdaki rezerv IMF'ye olan borcumuza ancak yetiyordu.

Evet, değerli milletvekilleri, bugün Türkiye ihracatını 30 milyar dolardan 5 katına çıkardı, 150 milyar dolara çıkardı. Bunlar gerçekler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KEMAL ZEYBEK (Samsun) - İthalatı söyle, ithalatı!

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) - İthalatı da söyle!

METİN ÇELİK (Devamla) - Değerli milletvekilleri, fazlaca vaktim kalmadı. İşçilerin, memurların, emeklilerin ücretlerinde reel anlamda çok ciddi iyileştirmeler sağladık. Evet, bir başka konuşmamda bu iyileştirmelere tekrar değineceğim inşallah.

Ben, bu bütçenin, 2016 yılı bütçesinin milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)