Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Erdem kamu borçlarıyla ilgili bir soru sordular. Şimdi, brüt kamu borç stoku var, net borç stoku var, bir de uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan AB tanımlı borç stoku var. Bu göstergelerin hepsi itibarıyla bakıldığında, Türkiye, gerçekten kamu borç sürdürülebilirliği bakımından hem gelişmekte olan ülkeler arasında hem de diğer ülkelerle genel olarak karşılaştırdığımızda gayet iyi durumda. Bugün Türkiye'nin uluslararası kırılganlıkla ilgili bir değerlendirme yapıldığında en güçlü olduğu yönlerden bir tanesi borcun seviyesi, kamu borcunun seviyesi. Gerçekten hem AB ülkeleri ortalamalarına göre hem gelişmiş ülke ortalamalarına göre hem gelişmekte olan ülke ortalamalarına göre borç yükü bakımından son derece olumlu, sürdürülebilir bir seviyede. Zaman zaman burada gündeme getiriliyor, borcun belli bir tutardan belli bir tutara artırıldığından bahsediliyor, borcun arttığından bahsediliyor.

Ben size basit bir örnek vereceğim: Aylık geliri 750 lira olan bir vatandaşı düşünün, ayda 750 lira bir geliri var, bunun da ayda 100 lira taksit ödediğini düşünün ama diğer taraftan geliri 5 bin lira olan bir kişi var, bu kişinin de ayda 200 lira taksiti var diyelim. Şimdi bakıldığında -borç taksiti olduğunu varsayalım- aylık ödemesi gereken borç tutarı olarak baktığımız zaman birisi ayda 100 lira ödüyor, birisi ise ayda 200 lira ödüyor. Fakat gelirlerine baktığım zaman birisinin geliri 750 lira, birisinin geliri 5 bin lira. Türkiye'de olan budur; Türkiye'de millî gelir büyümüştür, borç büyümüştür ama millî gelir daha fazla büyümüştür. Millî gelir daha fazla büyüdüğü için borçların sürdürülebilirliği bakımdan uluslararası karşılaştırmalarda, Türkiye, bu bakımdan hep olumlu performansıyla tespit edilen bir ülke durumundadır.

Daha çarpıcı bir örnek vereyim: 2002 yılında ifade ettiğiniz borç seviyesi üzerinden -merkezî yönetim bütçesi için söyleyeceğim- yılda ödenen faiz tutarı 51 milyar TL'ydi. Peki, şimdi bugün ifade ettiğiniz borç tutarı üzerinden ödediğimiz yıllık faiz tutarı ne kadar? 56 milyar lira. Kaç yıl aradan geçmiş? On dört yıl aradan geçmiş. Arada gerçekleşen bütün enflasyonu bir düşünün. Peki, nasıl oluyor da borç tutarı bu kadar arttığı hâlde sizin ifadenize göre yıllık ödenen faiz bu kadar aşağıda kalıyor, neden? Enflasyon düştü. Reel olarak ödenen faiz düştü. 2002 yılında kamu borcuna ödenen yıllık reel faiz yüzde 25'di, şu anda yüzde 3'ler seviyesinde. Bugün gelişmiş olan ülkelerle ilgili olarak en fazla konuşulan konulardan bir tanesi yüksek borçlu olsa bile... Mesela diyelim ki Japonya, yüksek borç seviyesi var ama bakıyorsunuz bunun maliyeti son derece düşük. Dolayısıyla, sadece borç tutarlarını karşılaştırıp da buradan bir olumsuzluk çıkarmayın; gelire bakın, ödeme kabiliyetine bakın. Türkiye, bugün kamu borç sürdürülebilirliği bakımından hem kendi ligindeki ülkeler arasında hem de gelişmiş ülkeler arasında gerçekten herkesin gıptayla baktığı bir ülke durumundadır.

KEMAL ZEYBEK (Samsun) - Allah Allah!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Çam, yeniden yapılandırmayla ilgili bir soru sordunuz. Arkadaşların bana getirdiği nota göre, 6552 sayılı Kanun kapsamında 4,7 milyon mükellefimiz yeniden yapılandırma kanunundan yararlanmış durumda. Bu kapsamda, bugün itibarıyla tahsil edilen toplam tutar 9 milyar TL. Yeniden yapılandırma kanunu kapsamında 9 milyar lira bugüne kadar tahsilat yapılmış.

4/C'lilerle ilgili Sayın Tanal bir soru sordu. Biliyorsunuz, 4/C'liler özelleştirme sonrası kamuda istihdamı sağlanan personelimiz. Bu arkadaşlarımızla ilgili olarak da önemli iyileştirmeler yapıldı. Biliyorsunuz, daha önce on ay olan çalışma süreleri 2010 yılında önce on bir aya...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)