Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Topal'ın sorularıyla ilgili olarak şu anda elimde bir bilgi yok, eğer uygun görürseniz ilgili kurumlardan bilgileri alır, bir sonraki zamanda inşallah verelim.

Sayın Şimşek akaryakıt istasyonlarıyla ilgili olarak birtakım hususlara değindi. Hakikaten uzun zamandır bu akaryakıt sektöründe hem kayıt dışılıkla hem de kaçakçılıkla mücadele anlamında önemli çalışmalar yapılıyor. Hem Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı hem Emniyet birimlerimiz ortaklaşa çalışmalar yapıyor. Bu anlamda bir eylem planı da uygulamada hem gümrüklerde akaryakıt kaçakçılığının engellenmesi hem de yasa dışı akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili kapsamlı düzenlemelerimiz var. Ayrıca, Maliye Bakanlığı olarak özellikle akaryakıt istasyonlarında akaryakıtın kayıtlı bir şekilde satılmasıyla ilgili olarak teknolojik birtakım düzenlemeleri de yapıldı, bunlar da uygulamada ama sizin söylediğiniz konular son derece önemli konular. Arkadaşlarımız da notlarını aldılar. O konularda da gerekli araştırmaları yaparız. Ben de bu uyarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Sayın Erdoğan seralarda üretilen domatesin marketlerdeki fiyatlarına ilişkin olarak daha yüksek olduğundan bahisle bir değerlendirmede bulundu. Bir de köylünün, milletin efendisi olması hasebiyle birtakım sıkıntıları olduğundan bahsetti. Fakat, benim elimdeki veriler, özellikle AK PARTİ Hükûmetleri döneminde gerçekten tarım kesimine yönelik yapılan desteklerde önemli ölçüde artışlar olduğunu gösteriyor.

Bakın, 2016 yılında tarım kesimine yaptığımız desteklerin toplam tutarı 15,2 milyar lira. Ayrıca, yem ve gübrede biliyorsunuz KDV'yi kaldırdık, yaklaşık 2,4 milyar lira da bu yolla çiftçimize bir destek sağladık. Dolayısıyla, 2016 yılında çiftçimize 17,4 milyar lira bir destek veriyoruz.

MUHARREM VARLI (Adana) - Çiftçinin verdiği verginin onda 1'ini vermiyorsunuz!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ayrıca, yine özellikle sulama yatırımları, gölet yatırımları, özellikle Tarım Bakanlığının sahada, kırsal kesimde çiftçimize sunduğu hizmetler sayesinde de tarımda verimliliği artıran önemli düzenlemeleri yaptık. Tabii ki tarımsal ürünlerin tarladan tüketiciye veya bahçeden tüketiciye gelişi sırasında haksız birtakım kazançların oluşmasıyla ilgili olarak da biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Kesinlikle burada birtakım rekabet eşitsizlikleri veya haksız kazançlar varsa bunlarla ilgili de gerekli çalışmaları yapacağız. Zaten ben de uzun zamandır bunu söylüyorum. Özellikle üretim kanallarında, dağıtım kanallarında sektörde yani tarım sektöründe ciddi bir çalışma yapıp inşallah bu konudaki, özellikle de enflasyon üzerinde baskı oluşturan haksız rekabet uygulamalarına son vermeyi planlıyoruz.

Vergi affı şeklinde -bir sonraki soruda da ifade edildi- mali af yönünde Bakanlığımız tarafından yürütülen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Yeniden yapılandırma bakımından meseleyi ele alacak olursak da, biliyorsunuz, geçen sene ağustos ayında vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması düzenlemesini yaptık. Şu anda bu uygulama da devam ediyor. Dolayısıyla, yeniden yapılandırma veya vergi affı bağlamında herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Sayın Karabıyık, ihracatla ilgili bir değerlendirmede bulunduktan sonra "Sürdürülebilir büyüme olarak hangi vasıtalarla, hangi araçlarla, ne yaparak bu sürdürülebilir büyümeyi kalıcı kılacaksınız?" şeklinde bir soru sordular. Bunun yol haritası bizim -ip uçları demeyeyim- Hükûmet Programı'mızda var. Hükûmet Programı'mızda defaatle ifade ettik, tabii ki en önemli husus, yapısal reform olarak ilan ettiğimiz 6 alandaki yapısal reformları bir an önce hayata geçirmemizdir. Ekonomimizin temellerine baktığımızda gerek bankacılık kesimi olsun gerek mali disiplin olsun bu noktalarda da ülkemiz gerçekten aynı durumda olan gelişmekte olan ülkeler içinde oldukça olumlu bir görünüm sergilemektedir. Tabii ki küresel anlamda hem dış ticaretin daraldığı hem de küresel kırılganlıkların arttığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin bu dönemde yapması gereken, enflasyonu daha aşağı seviyelere çekmek. Zaten son açıklanan rakamlar da enflasyonun aşağıya geleceğine işaret ediyor.

Cari işlemler açığı, ülkemiz açısından önemli. Burayla ilgili de özellikle...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.