Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler.

Sayın Bakan, on dört aydır ilk defa şubat ayında ihracat bir miktar baz etkisiyle yüzde 3 arttı ama on iki aya baktığınızda 143 milyar dolardan 139 milyar dolara geriledi. Tüketim malları ithalatı ise hızla artıyor; işte, ocak ayında geçen yıl 94 milyon dolarken şimdi 101 milyon dolar sebze ve meyve ithalatında gerçekleşme oldu, hayvan ithalatında ise geçen ocak ayında 9 milyon dolardı, şimdi 35 milyon dolar. Bunlar bazıları. Ara malı ithalatı ise düşüyor tam tersine çünkü üretimin de düştüğü açık.

Sayın Bakan, sunumunuzda sürdürülebilir yüksek büyümeyi düşük cari açıkla gerçekleştireceğinizi ifade ettiniz. Peki, bunları neye bağlıyorsunuz? Bu tabloda nasıl olacak? Hangi eylem planınızla hangi ekonomi programınızla ne zaman olumlu etkisini görmeyi düşünüyorsunuz? Bu veriler ne zaman, nasıl düzelecek?

Teşekkürler.