Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Bildiğiniz üzere, uzun süredir vatandaşlarımın beklediği bir konuydu 2/B arazilerinin satışı. Bu anlamda, gerçekten, belki de cumhuriyet tarihinde en fazla sayıda hazine taşınmazı satışa konu oldu. Bugüne kadar yaklaşık olarak 774 bin vatandaşımız 2/B kanunu çerçevesinde müracaatta bulundu, bunlardan 684 bininin 2/B taşınmazları bakımından hak sahibi olduğu tespit edildi ve bunlardan 575 bin hak sahibine 428 bin adet taşınmazın satış işlemlerini gerçekleştirdik. Toplam satış tutarı 8 milyar lira. Bugüne kadar bunun yaklaşık 4 milyar lirasını tahsil ettik, kalan tutarın da tahsil işlemlerine devam ediyoruz.

Yine, aynı kanunda belediye mücavir alan sınırları dışında bulunan hazine taşınmazlarının, tarım arazilerinin satışını da düzenledik. Bu düzenleme çerçevesinde de yaklaşık 258 bin vatandaşımız müracaatta bulundu. Tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak kıymet takdir çalışmaları hemen hemen tamamlanmak üzere. Nisan ayından itibaren vatandaşlarımıza satış işlemlerine başlayacağız. İnşallah, bu da vatandaşlarımız için büyük bir imkân olur. Çünkü, yıllardır işledikleri, sürdükleri tarım arazilerini, böylelikle, uygun satış fiyatıyla alma imkânına kavuştular. Böylelikle, hem bu taşınmazların mülkiyetini edinmiş olacaklar hem de Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden bu taşınmazlarla ilgili olarak tarımsal desteklerden yararlanma imkânına kavuşacaklar.

Tabii, bu arada, hem 2/B'deki taşınmazlar bakımından hem de tarım arazileri bakımından bir kısım vatandaşımız başvurularını süresinde yapamadıklarını, yeni bir imkân tanınması hâlinde başvuru yapacaklarını zaman zaman dile getiriyor. Bunlar hepimize, sayın vekillerimize, bizlere de geliyor. İnşallah, bu anlamdaki talepleri de tarım arazilerinin satışıyla ilgili yeni bir süre verilmesiyle ilgili talepleri de değerlendiriyoruz. Aynı konuda taksitlerini süresinde ödeyemeyen vatandaşlarımız da söz konusu, bunlarla da ilgili bir çalışma yapıyoruz. İnşallah, biz de isteriz ki vatandaşlarımıza, hak sahibi olan vatandaşlarımıza bu satış işlemlerini yapabilelim, sistemden çıkan vatandaşlarımız da tekrar taksitlerini ödemek suretiyle mülkiyetle ilgili bu sıkıntılarını çözebilsinler.

Sayın Erdoğan'ın tarım arazilerinin 2/B kanunu çerçevesinde müracaat edip de taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlarla ilgili soruları oldu, ona da cevap verdim bu şekilde.

2/B kanunu içerisinde biz tarım arazilerinin satışını düzenledik ancak bir kısıt koyduk, dedik ki: "Eğer belediye mücavir alan sınırları içindeyse bu tarım arazileri, bu kanun kapsamında satışı söz konusu değil." Buradaki amacımız da şuydu: Biliyorsunuz, gerçekten, köyde, kırsalda tarım arazilerini kullanan vatandaşlarımızın böyle bir beklentisi vardı ama belediye mücavir alan sınırları içerisinde böyle bir satış imkânını, indirimli satış imkânını getirdiğimiz zaman, hani, beklemediğimiz bazı mahzurları meydana gelebilirdi.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - O belediyelerin çoğu kapandı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Çünkü, biliyorsunuz, bunlar kıymet itibarıyla tarım arazisi olsa da imar planı bakımından, mücavir alan sınırları bakımından ileriye dönük olarak değerlendirmeleri farklı noktalarda yapılabilirdi. Biz burada istedik ki belediye mücavir alan sınırları dışında olan tarım arazilerini vatandaşlarımıza doğrudan satabilelim. Yoksa, belediye mücavir alan sınırları içinde olan taşınmazlarımızı bugün vatandaşımız istediğinde ihale yapmak suretiyle zaten satabiliyoruz. Ama, bu getirdiğimiz düzenlemenin amacı doğrudan satış.

Biliyorsunuz, büyükşehir belediyesi mücavir alanı sınırları bakımından da kanuna bir ölçü getirdik. Bu büyükşehir belediye mücavir alan sınırlamasına ilişkin düzenleme yapılmadan önceki hâliyle belediye mücavir alan sınırlarını esas aldık. Dolayısıyla, bu belediye mücavir alan sınırlarını il sınırlarıyla bir araya getirdiğimiz tarihten önceki sınırı esas aldık. Orada da dikkat ettik.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Şimdi, başka bir şey yapıyorlar. Kentsel dönüşüm ilan edip orayı kendilerine alıyorlar belediyeler.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Kayışoğlu, sanıyorum "Bursa'da birtakım kamu yatırımlarının yapılmasına ilişkin olarak bir rücu mekanizması var mı?" dedi. Genel anlamda tabii ki kamu zararına neden olan kamu görevlilerinin eğer kamu zararına...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)