Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Tanal varlık yönetim şirketlerine ilişkin bir soru sordular. Biliyorsunuz, bu 2001 bankacılık krizinden sonra, bankalarımızın bir daha böyle bir finansal krize girmemeleri için çok önemli bir yapısal reform yapılmıştır. Bu yapısal reformun bir parçası olarak da banka bilançolarında bulunan tahsili güç varlıkların, varlık yönetim şirketlerine devredilmesi suretiyle tahsili öngörülmüştür. Bu anlamda, varlık yönetim şirketleri kurulmuştur. Böylelikle bu şirketler banka bilançosundaki varlıkları edinmek suretiyle bunları normal hukuk yollarıyla tahsil etmeye çalışmaktadırlar. O dönem, yine, varlık yönetim şirketlerinin tahsil sırasında karşılaşabilecekleri ilave maliyetleri azaltmak için damga vergisi gibi harç vergilerinde istisna getirilmiştir. Yine, o dönemde beş yıllık bir kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir. Bunlar süreli istisnalardır. Bu konuda şu anda özel olarak bir çalışma yapmamaktayız.

İkinci olarak, öğrenci pasosuyla ilgili söylediğiniz hususta herhangi bir çalışma yok ama şunu söyleyebilirim: AK PARTİ hükûmetleri döneminde, biliyorsunuz, öğrencilerle ilgili olarak yaptığımız en önemli düzenlemelerden bir tanesi yükseköğretimde üniversite harçlarının kaldırılması olmuştur. Dolayısıyla, öğrencilerimiz, birinci öğretimde okuyan öğrencilerimiz artık üniversite eğitimini hiçbir harç ödemeksizin tamamlama imkânına kavuşmuşlardır.

Sayın Gürer gerek emeklilerle ilgili gerek SSK kesintileriyle ilgili bir çalışmamız olup olmadığını sormuşlardır. Biliyorsunuz, sosyal güvenlik kesintilerine ilişkin olarak 2008 yılında yaptığımız bir düzenleme var. Bütün esnafımız için 5 puan sigorta primi indirimi yaptık. 2016 yılı bütçesinde bu amaçla yaklaşık 22 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Dün de bahsetmiştim, bu kaynağı Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarıyoruz. Yani esnafımız 22 milyar TL tutarında bir primi ödeme yükünden kurtulmuş durumdadır. Ayrıca, en son seçim beyannamemizde söyledik, daha sonra bunu realize de ettik; 10'dan az işçi çalıştıran küçük esnafımızın da ilave 6 puan sigorta primi indirimi düzenlemesini de yaptık. Dolayısıyla, esnafımız da ortalama aylık 350-400 lira civarında bir sosyal güvenlik primini daha az ödeme imkânına kavuşmuştur.

"Yurt dışında emekli olacaklar için asgari ücret artışına bağlı olarak prim artmıştır." şeklinde bir değerlendirme yapıldı. Bu konuyu Çalışma Bakanımızla görüşeceğim, bilgim olan bir konu değil, detaylarını kendisiyle paylaşacağım.

Sayın Şimşek 2/B arazilerini nasıl değerlendirdiğimizden öte anladığım kadarıyla ilde fiyatların yüksek olduğu şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Uygun görürseniz bir inceleme yaptıralım.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Dosya vereceğim size.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Memnuniyetle, siz verirseniz onu bir inceleme yaptıralım yani son derece özen gösteriyoruz. Bir, fiyatların o bölgede, o ilde, köyde normal alım satım fiyatına uygun olarak belirlenmesi konusunda gerçekten yoğun bir çabamız var. Bir de farklı köyler, farklı ilçeler arasındaki fiyatların da birbirleriyle tutarlı olmasına önem veriyoruz ama olabilir ki bir hata varsa da onunla inşallah ilgileniriz.

Bu şehir stadıyla ilgili olarak özel bir bilgim yok. TOKİ'ye devredilmiş ama yani tabii ki kentlerimizde daha fazla yeşil alan olsun, kentlerimizde daha fazla park olsun, o hepimizin istediği bir şeydir.

Sayın Çam öğretmenlerimizle ilgili bir soru sordu. Biliyorsunuz şubat ayında 30 bin öğretmen atadık, 2002-2016 döneminde de bugüne kadar 542 bin öğretmen atadık, öğretmenlerimizin özlük haklarını da bu anlamda iyileştirdik. Bütçe imkânlarımız çerçevesinde tabii ki biz de isteriz daha fazla öğretmen atayalım.

Tarım Bakanlığındaki açıktan atamalarla ilgili olarak Tarım Bakanımızla görüşüyoruz, kendisinin bir açıklaması oldu zaten. Çalışma Bakanımız, ben ve Tarım Bakanımız bu konuda bir çalışma yapıyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bitirin isterseniz cümlenizi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Tarım Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek özellikle ziraat mühendisi, veteriner arkadaşlarımızla ilgili talepler konusunda 3 Bakan çalışma yapıyoruz, inşallah en yakın zamanda da onu bitiririz.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.