Konu:Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, öncelikle sizin tutumunuzu da kınadığımı belirtmek istiyorum. Ne konuşacağımıza, nerede konuşacağımıza, kimi eleştireceğimize siz karar veremezsiniz.

BAŞKAN - Ben karar veririm ona Sayın Ağbaba.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Hiç kusura bakmayın!

BAŞKAN - İç Tüzük ona karar veriyor, açın bakın.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Biz Tüzük'te ne yazıyorsa ona uyarız.

BAŞKAN - Tamam. Ben ona bundan sonra uyacağım...

VELİ AĞBABA (Devamla) - Siz, bize... Bir dakika... Bu konuda karışamazsınız. Kusura bakmayın!

BAŞKAN - ...ve sizi konuşmaktan yeri geldiğinde de menedebilirim, kusura bakmayın!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Hiç edemezsiniz. Tüzük'ün dışına çıkamazsınız.

BAŞKAN - Tamam, Tüzük'ü uygulayacağım.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Tüzük'ün gereğini yaparsınız.

BAŞKAN - Tamam.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Ben tabii, burada hiçbir arkadaşıma hakaret etme babında bir şey söylemek istemedim. Onu da üzdüğüm için üzgünüm yani böyle bir ifade...

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Özür dile, özür!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Özür filan dilemem, onun söylediklerine bakacaksınız önce, okuyacaksın tutanağı, ondan sonra.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Özür dileyeceksin!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, ben burada sizin zorunuza gitse de eleştiriler yapıyorum. Ne diyorum? Diyorum ki: Dün el ele, kol kola verdiğiniz, beraber hukuk katliamları yaptığınız, beraber kol kola yürüdüğünüz, size destek olan, size referandumda hep beraber el ele, kol kola verip... Hani diyordu ya: "Ölülerimizi kaldırıp oy kullandıralım." Onları hatırlatıyorum. Utanıyor musunuz? Bu benim problemim değil. Ben bunları hatırlatacağım.

Bakın, İlker Başbuğ'u ben mi terörist ilan ettim? Siz "Bu davaların savcısı benim." demediniz mi? Demediniz mi? İlker Başbuğ'u, Türkân Saylan'ı, İlhan Selçuk'u...

Mustafa Balbay nerede, Mustafa Balbay? "Darbeci Mustafa Balbay!" Eline ömründe silah almamış, darbeci yaptınız.

NURETTİN DEMİR (Muğla) - Özür dilediler mi?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Orada Mustafa Balbay, bakın bakalım, yüz yüze gelin bakalım.

HASAN BASRİ KURT (Samsun) - Cumhuriyet mitingleri ortada.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bunu yapan sizsiniz, bu katliamları yapan sizsiniz. Hukuk katliamını yapan sizsiniz. Bakın, kimin terörist olduğuna siz karar veriyorsunuz. Bir grup bir araya geliyor, "Kim terörist?" Böyle bir şeyi hatırlatmaya devam edeceğim.

Ayrıca, bu son süreçte yaşanan ölümlerin sorumlusu Hükûmettir. Nasıl ki "Üçüncü köprüyü ben yaptım." diyorsa nasıl ki "Üçüncü havaalanını ben yaptım." diyorsa bu ölümlerin sorumlusu da Hükûmettir yani sizsiniz. Bakın, Dağlıca saldırısında 16 asker şehit oldu, bir gün boyunca ulaşılamadı. Ne dedi Cumhurbaşkanı? "400 vekil verseydiniz bu olmazdı." dedi, hani Dağlıca'da 16 gariban yavru katledildi ya, işte o zaman. (CHP sıralarından alkışlar)