Konu:Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 8'inci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 8'inci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ŞAHİN TİN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, biraz önce "Bunlarla neyi söylemek istiyorsun, neyi belirtmek istiyorsun." dediğimde, orada sayın milletvekili, ne yazık ki Meclise, vekilliğine yakışmayacak şekilde "Kafan kalın, anlamazsın." diye laf attı. Yani bu bence çok saygısızca bir şey.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - İade et! İade et!

ŞAHİN TİN (Devamla) - Bizim, milletvekilleri olarak, aslında birbirimize hitabın bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum.

MEHMET METİNER (İstanbul) - Misliyle iade et kardeşim ya!

ŞAHİN TİN (Devamla) - Çünkü burada herkesi, birbirini, halkımızı, milletimizi yanıltarak burada herkesi terörist ilan etmiş gibi göstermek AK PARTİ'nin ya da burada "AK PARTİ dün işte, bunlarla iyiydi, bugün neden bu şekilde oldu?" diye milleti yanıltmaya çalışmak bence doğru bir şey değil. Ben şuna inanıyorum, benim dediğim şudur: Eğer bu devletimize, milletimize hainlik yapan, bölücülük yapan her kimse, dün eğer iyiyse, bugün de devletimize, milletimize yanlış yapıyorsa biz onun her zaman karşısındayız...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya bu Hükûmet yapıyorsa ne yapacağız? Aynı şey değil mi?

ŞAHİN TİM (Devamla) - Ve o, gereken şekilde yargılanacaktır ve mahkûm edilecektir; bunu da herkes böyle bilmeli. Onu bu şekilde, bizi yanıltacak şekilde, halkımızı yanıltacak şekilde anlatmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu şekilde bir muhalefeti de ben kabul etmiyorum ve bu şekilde saygısızlığı da kabul etmiyorum.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Düzelteceğiz, tamam.

ŞAHİN TİN (Devamla) - Aynı şekilde de size iade ediyorum sözlerinizi.

Evet, teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)