Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, tabii, bütçeden her alanda, sosyal hizmet alanında, sağlık alanında, eğitim alanında vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmetler için daha fazla kaynak ayırmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Nitekim, son on dört yılda devlet bütçesinde gerçekten her alanda önemli ölçüde artışlar yapılmış ve vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmetleri daha kaliteli bir şekilde alması sağlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi de bu anlamda yıllar itibarıyla artış göstermiş, özellikle de din hizmetlerinin daha etkin, verimli bir şekilde yapılması için bütçeden gerekli ödenekler ayrılmıştır. Bütçelerimizi hazırlarken, mevcut yasalar çerçevesinde, yasaların belirlediği sınırlar içerisinde bütçelerimizi hazırladığımızı da özellikle belirtmek isterim.

Sayın Yurdakul üniversite hastanelerine ilişkin olarak bir kısım hususları dile getirdi. Biliyorsunuz, AK PARTİ hükûmetleri döneminde, sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması anlamında önemli mesafeler kaydedildi. Bu bakımdan, üniversite hastaneleri de sağlıkta hizmet sunumu bakımından önemli bir rol üstlendi. Sağlık hizmetleri içerisinde üniversite hastanelerinin payı bu dönemde arttı. Eskiden, hatırlarsanız, vatandaşımız üniversite hastanelerine kolayca ulaşamazdı, şimdi rahatlıkla üniversitede sağlık hizmetlerini alabiliyorlar.

NURETTİN DEMİR (Muğla) - Şimdi de alamıyorlar, Sayın Bakan, şimdi de alamıyorlar.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Tabii ki, gelişen ve artan hizmetler üniversitelerimizin mali konularda birtakım sıkıntılarla karşılaşmasına da neden olmuştur. Bu konuda da, Kalkınma Bakanlığımızın koordinasyonunda üniversite hastanelerinin bu sorunlarının çözümü için çalışmalar yürütülmektedir. Hatta bugün de bu konuyla ilgili bir toplantı sabahleyin yapıldı. Üniversite hastanelerimizin hem kapasitelerinin artırılması hem personelin artırılması, ortaya çıkan maliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde karşılanması için de bir çalışmayı yürütüyoruz. Onun için, buradaki konuları biliyoruz. İnşallah, üniversitelerimizle ve YÖK'le de istişare etmek suretiyle bu sorunların üstesinden geleceğiz.

Burada özlük haklarıyla ilgili olarak söylemek gerekirse de tüm kamu personelinin özlük haklarının artırılmasında olduğu gibi sağlık çalışanları da bu dönemde özlük haklarının artırılması bakımından önemli imkânlara kavuşmuşlardır. Üniversite hastanelerine dönük olarak, döner sermaye ödemelerinin seviyesinin o üniversite hastanesinde elde edilen döner sermaye gelirine bağlı olduğunu da bilmek lazım, bunu da söylemek lazım.

AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) - Emekliliğe yansıtılacak mı Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu son dönemde PKK terör örgütü tarafından doğu ve güneydoğu illerinde ve bazı ilçelerde meydana getirilen terör olayları sonucunda gerçekten, vatandaşlarımız büyük mağduriyetler yaşamıştır. Devlet bu vatandaşlarımızın karşılaştığı her türlü mağduriyetlerini azaltmak, ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba sarf etmektedir; her anlamda, barınma, yeme içme, ulaşımlarının sağlanması, çocuklarının eğitimi, sağlık hizmetlerinin karşılanması bakımından çok yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak gerek valilerimiz gerek bakanlıklarımız gerçekten yoğun bir mesai yürütmektedir. Özellikle bulundukları yer dışına giden vatandaşlarımızın gittikleri yeni yerlerde ikametgâhlarının sağlanması, barınma ihtiyaçlarının karşılanması bakımından, ihtiyaç duydukları mali imkânların da kendilerine sağlanması bakımından gerekli çalışmalar süratle yapılmaktadır. Devlet bütün gücüyle vatandaşımızın yanındadır, vatandaşımızın ihtiyaçları sonuna kadar karşılanacaktır ama terörle de sonuna kadar mücadele edilecektir ve terörün kökü de kazınacaktır.

Saygı sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)