Konu: 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Evet. Eğer müsaade ederseniz Sayın Vural'ın geçen soruları arasında cevaplayamadığım 4/C'lilerin ek ödeme konusu vardı, onunla başlayayım.

Biliyorsunuz, bizim, kamuda çalışan memurlara ve sözleşmeli personele ek ödeme yapılmaktadır. 4/C'li personel iki grup; bunlardan bir tanesi Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan geçici personel. Bu arkadaşlarımız kendilerine de ek ödemenin yapılması yönünde müracaatlarda bulunmuşlar, idare bunu kabul etmeyince bu defa mahkemeye gidilmiş, idare mahkemesi de bu konuyu Anayasa Mahkemesine taşımış "Bu, yasal olarak Anayasa'ya aykırıdır." şeklinde. Fakat Anayasa Mahkemesi bu başvuru talebini kabul etmemiş, Anayasa Mahkemesi temel gerekçe olarak da bu kişilerin bulundukları statülerin memur ve sözleşmeli personele göre farklı olduğunu dolayısıyla onlarla ilgili olarak özel bir belirleme yapılmadığı için ek ödeme yapılamayacağına hükmetmiş.

İkinci grup personel ise, geçici personel ise ek ödeme kendilerine yapılmadığı için mahkemelere gitmişler, bunlarla ilgili bazı mahkemeler lehte karar vermiş, bazı mahkemeler aleyhte karar vermiş ama bu arada 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde sendikalarımız tarafından bu konu gündeme getirilmiş ve orada da mutabık kalındığı şekliyle 4/C'li personelimize aylık 160 lira ek ödeme yapılması uygun görülmüş. Dolayısıyla, şu anda 4/C'li personelimize sendikalarla varılan mutabakata göre aylık 160 lira ödeme yapılmaktadır ama bu arada bir grup geçici personelimiz daha önceki açtıkları davaları kazandıkları gerekçesiyle -oradaki, daha yüksek tutarda ek ödeme hükmedilmiş- kendilerine bu ek ödemenin yapılmasını talep ediyorlar.

Şimdi, biliyorsunuz, Anayasa değişikliğiyle, memurlarla yapılan toplu sözleşme hükümleri yasa hükmündedir. Dolayısıyla, bütün geçici personele öngörülen ek ödeme tutarı ne ise, bunu ödemek zorundayız; geçmişten lehe olan mahkeme kararı olsa bile daha sonraki bir tarihte yasa hükmünde olan bir toplu sözleşme hükmü olduğu için 160 liralık ek ödemeyi yapıyoruz.

Ayrıca, burada, biliyorsunuz, uzun yıllar Ekonomi Bakanlığımız ve Hazine Müsteşarlığımız Eskişehir yolunda aynı binayı paylaşıyorlardı. Tabii, burada, ortaya çıkan ihtiyaç çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığı orada görevlerine devam ederken Ekonomi Bakanlığımız şu anda, yeni binasına taşındı. O bina biliyorsunuz, Halk Bankası Genel Müdürlüğüne ait bir binaydı, Ekonomi Bakanlığı o binayı Halk Bankası Genel Müdürlüğünden kiraladı, şu anda faaliyetlerine orada devam ediyor. Yıllık kira bedeli konusunda şu anda elimde bir bilgi yok, onu da öğrenir, ayrıca bilgi veririm.

Teşvik belgeleriyle ilgili olarak Ekonomi Bakanlığımızın görev alanına girdiği için şu anda açıkçası bir bilgi vermem veya değerlendirmede bulunmam yanlış olur.

Ayrıca, bu YURTKUR öğrencilerine kontenjan konusunda da biliyorsunuz, AK PARTİ hükûmetleri döneminde YURTKUR'un yurtlarının kontenjanlarında önemli artışlar yapılmıştır. Nitekim, 2002 yılında YURTKUR'da barınan öğrenci sayısı 188 bin iken, şu anda bu sayı 450 bine çıkmıştır. İnşallah, önümüzdeki dönemde yeni bina kiralamalarıyla bu sayı daha da yukarıya çıkacaktır.

Sayın Tanal'ın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle ilgili olarak sorduğu soruyla ilgili, biliyorsunuz, bugün son tabliye de atıldı, Boğaz'ın iki yakası bir defa daha birleşti. Tabii ki bu proje devam ederken orada birtakım kamulaştırmalar yapılmış olabilir ama onunla ilgili özel olarak elimde şu anda bir veri mevcut değil, yazılı olarak verelim, varsa verelim yazılı olarak ama Bakanlığımızın görev alanına girmiyor.

Taşıt sayıları ve kiralamaları konusunda da yazılı olarak bilgi vereyim.

Şanlıurfa'daki elektrik konusunu yarın öğreneyim, arkadaşlarla yarın öğrenelim, o konuda da size özel olarak bilgi verelim.

Sayın Arslan kiralık binalarla ilgili olarak bütçeden yapılan harcamaları sordu. Vakit daraldığı için, bütün milletvekillerine cevap vermek için onu da yazılı olarak vereyim.

Sayın Erdem'e son olarak şunu söyleyeyim: Benim Ekonomi Muhabirleri Derneğinde yaptığım açıklama, genel anlamda vergi affı şeklinde bir çalışmamız...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Cümlenizi tamamlamanız için bir dakika vereyim size.

Toparlayın lütfen.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Benim Ekonomi Muhabirleri Derneğinde yaptığım açıklama özel olarak spor kulüplerine dönük bir açıklama değildir. Orada bana vergi affıyla ilgili bir soru soruldu, ben dedim ki: Geçen sene, biliyorsunuz, yeniden yapılandırma kanunu çıkardık, şu anda uygulamaya devam ediliyor. Dolayısıyla, bu anlamda, yeniden yapılandırmaya dönük bir çalışmamız yok. Ayrıca, vergi aflarıyla ilgili de ayrıca bir çalışmamız yok. Onun için, spor kulüplerine ilişkin özel bir açıklamam olmadı. Asla ve kata, yine Sayın Erdem'in sorusundan hareketle söylüyorum, kimsenin borcu silinmemiştir. Yani uzlaşma kesinleşmiş bir borç değildir. Bir vergi inceleme raporu yazılır, yazıldıktan sonra -bu bir iddiadır- uzlaşma komisyonuna gelir. Bu, kanunla kurulan bir komisyondur, yetkileri kanunlarla belirlenmiş bir komisyondur ve yetkisini kullanırken bütün önüne gelen raporları kanunlar çerçevesinde değerlendirir ve bir sonuca varır. Onun için, herhangi bir şekilde burada borcun silinmesi diye bir şey söz konusu değildir. Vicdanım rahattır çünkü bu olayın yani bu meselenin teknik tarafını otuz yıldır biliyorum, bu işler hep böyle yapılır.