Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Biliyorsunuz, 2015 yılında büyüme oranını biz, hedef olarak, yüzde 4 olarak belirlemiştik. İlk üç çeyrek sonuçları 2015 yıl sonunda, inşallah, yüzde 4 büyümeyi sağlayacağımızı ortaya koymaktadır.

1 Kasım seçimlerinde ortaya çıkan siyasi istikrar, güçlü bir Hükûmet, güçlü bir reform gündemi 2016 yılına ilişkin büyüme hedefleri konusunda da gerçekten son derece olumlu katkı sağlamıştır. Bugün herkes, ekonomiyi az çok yakından takip edenler bilir ki piyasalarda, şu anda, içeride de, dışarıda da güçlü bir Hükûmetin olması, bir reform gündemine sahip olması, ekonomik parametrelerin temelleri itibarıyla sağlam olması nedeniyle, gerçekten, büyüme konusunda, ekonominin istikrarı konusunda Türkiye'yle ilgili son derece olumlu raporlar var, değerlendirmeler var. Özellikle Hükûmete geldikten sonra reform programıyla ilgili olarak her bir reform adımını peyderpey atmış olmamız da piyasalar tarafından, gerçekten, olumlu karşılanmıştır.

Zaman zaman göstergeler açıklanıyor. O göstergelerin hepsi bir şekilde üretime yansıyacak, büyümeye yansıyacak. Üretim ve büyüme rakamları geldiğinde göreceksiniz ki Türkiye büyüme hikâyesine devam ediyor. 2009 krizinden sonra sürekli bir şekilde büyüyen ekonomi 2016 yılında da, inşallah, büyüyecek. Önümüzdeki göstergeler de bunu ortaya koyacak.

Enerjiyle ilgili olarak, tabii ki Türkiye petrolü olan bir ülke değil. Enerji kaynakları bakımından, yerli enerji kaynaklarımızı olabildiğince daha çok kullanmak suretiyle enerji bağımlılığında iç kaynakları kullanıyoruz. Burada, gerek nükleer santral yatırımları olsun, gerek yer altı enerji kaynaklarının çıkarılması olsun, AK PARTİ hükûmetleri döneminde yapılan çalışmalar neticesinde özellikle kömür kaynaklı enerji üretimi, yine özellikle yerli, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimi de artırıyoruz. Onun için, biz eğer cari işlemler açığında bir ilerleme kaydedeceksek burada da enerji yatırımlarının mutlaka payı olacak.

Burada, uzlaşma konusuyla ilgili gündeme getirilen konuda teknik açıklama yapıyorum, hiçbir değerlendirmede bulunmuyorum. Ortaya konulan belge devletin resmî kayıtlarında olan bir belgedir, gizli saklı bir belge değildir. Her uzlaşma komisyonu -sizin bana verdiğiniz belge ve bütün belgeler için söylüyorum- kendi yetkisi içerisinde bir rapor önüne geldiğinde, kanuna, tebliğe, yönetmeliğe, genelgelere, Gelir İdaresi Başkanlığının yerleşik uygulamalarına bakar, raporu değerlendirir. Bu rapor değerlendirmesi sonucunda, hukukun içinde kalarak, hukukun verdiği yetkileri kullanmak suretiyle uzlaşma komisyonu olarak bir karara varır. Bu karar ortada, gizli saklı bir şey değil, o karar orada. O kararın niye olduğu konusu tamamen hukukun içinde kalınarak değerlendirilebilecek bir konu. Benim burada vicdanım rahat, vicdanım noktasında hiçbir tereddüdüm yok. Buradaki, komisyondaki her bir arkadaşımız şerefiyle, namusuyla mesleğini yapan arkadaşlardır. Önlerine bir mesele geldiğinde vatandaşın hakkını, devletin hakkını, milletin hakkını sonuna kadar savunan arkadaşlardır. Dolayısıyla, burada eğer bir iddia varsa, o tutanak üzerinde yapılan işlemin gayrihukuki olarak yapıldığı iddiası varsa bunu tabii ki iddia edenlerin ispat etmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ben ne yapacağım? Yani, güneş karşıda duruyor, güneşin varlığını size söylüyorum. Bunun olmadığını siz ispat edin. Dolayısıyla...

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Sayın Bakan, Sayıştaya niye bilgi vermediniz Gelir İdaresiyle ilgili?

BAŞKAN - Sayın Günal, lütfen...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayıştay denetimi konusuna gelince, onu da söyleyeyim değerli arkadaşlar, burada sürekli yanlış bilgilendirmeler yapılıyor.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Soruyorum, devam etsin, anlatsın diye.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bir müsaade edin, bir müsaade edin, açıklayayım.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Ya, niye vermediniz Sayıştaya?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Arkadaşlar, bütün vergi dairesi kayıtlarımız Sayıştayın denetimine açıktır. Bugün Sayıştay Türkiye'deki...

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Vergi dairesi değil, Gelir İdaresi rakamları!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarımız da.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Bunlar başka rakamlar!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ya, Sayın Günal, bağırarak beni mi bastıracaksınız?

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Söylüyorum!

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen...

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Sayıştayın raporunda...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bir dinleyin! Niye dinlemiyorsunuz? Tahammül edemiyor musunuz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, biz sizi dinliyoruz ve süreniz bitti.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Sayıştaya niye vermedin? Onu cevapla.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Vermediğimi nereden çıkarıyorsunuz?

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Nasıl verdin ya? Toplu bir rakam verdin, Sayıştay inceleyemedi ki onları, Sayıştaya vermedin o rakamları.

BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz bitti.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Diğer sorulara cevap vermek durumundayım.

BAŞKAN - Bir dakika... Artı bir dakika vereyim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Diğerlerini yazılı olarak veririm, teşekkür ediyorum.