Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Kayışoğlu "Emeklilerle ilgili promosyon konusundaki çalışmalarınız ne aşamadadır?" şeklinde bir soru sordular. Çalışma Bakanımız bu konuda gerekli çalışmaları yürütüyor, kendi açıklamalar çerçevesinde gelinen noktayla ilgili mutlaka kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklaması olacaktır. Benim burada bir açıklamada bulunmam yanlış olur. Ama, hepimiz biliyoruz ki emeklilerin aylıklarında AK PARTİ hükûmetleri döneminde önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Birkaç rakamı sizinle paylaşmak istiyorum: Biliyorsunuz, 2002 Aralık ayından bugüne kadar Türkiye'de gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 212 olmuştur. Hâlbuki bu dönemde SSK işçi emekli aylığı nominal olarak yüzde 402 artmıştır, reel olarak yüzde 64 oranında artmıştır. BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı nominal olarak yüzde 678 artmıştır, reel olarak yüzde 153 artmıştır. BAĞ-KUR tarım emekli aylıklarında reel olarak yüzde 356 artış olmuştur. Yine, Emekli Sandığı emeklileri için bu dönemde nominal olarak yüzde 329 artış yapılmış, reel olarak bakacak olursak da yüzde 40,3 oranında bir artış olmuştur. İnşallah, promosyonlarla ilgili de çalışmalar neticelendiğinde Hükûmetimiz gerekli açıklamayı yapar, emeklilerimizi bir defa daha memnun ederiz, sevindiririz.

Astsubaylarla ilgili olarak biliyorsunuz, seçim beyannamemizde emeklilerin özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili bir vaadimiz vardı. 64'üncü Hükûmet Eylem Planı'mızda da astsubayların emeklilikleriyle ilgili sorunların giderileceğini taahhüt etmiştik. Taahhüdümüzü 9/1/2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6656 sayılı Kanun'la gerçekleştirmiş olduk.

Sayın Özdiş'in stat yapımıyla ilgili olarak sorduğu sorular konusunda Gençlik ve Spor Bakanımızda mutlaka bilgi vardır. Bu konuda bende hazır bir bilgi olmadığı için cevaplamayacağım. Ama, bu kiralanmış yerlerin kulübe devri konusunda ben arkadaşlarıma talimat vereceğim, o konuda baksınlar, kulüple de görüşmek suretiyle bir çözüm üretilebilir mi, mesele nedir, onu da açıklığa kavuşturalım.

Sayın Bektaşoğlu'nun yine yurtlar konusunda sorusu oldu. Müsaade ederseniz, onu yazılı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan bilgi alıp cevaplamış olalım.

Sayın Kuyucuoğlu'nun imza kampanyasıyla ilgili olarak birtakım kendi değerlendirmeleri oldu ama konuyla ilgili, bu açıklamanın niye yapıldığını, maksadının ne olduğunu, açıklamayı yapanların niyetinin ne olduğunu zaten toplum takdir etti, herkes de biliyor. O konuda ayrıca bir değerlendirme yapmayı çok doğru bulmam.

Sayın Durmaz'ın "Yükseköğretim bursları hangi kriterlere göre veriliyor?" şeklinde bir değerlendirmesi oldu ama benim bildiğim, genel anlamda bütün bu şartlar, kriterler, herkese açık bir şekilde ilan ediliyordur ve bu çerçevede de bunlar tamamen yayınlanıyor, herkes ona göre kendisi bu bursları alıyor. AK PARTİ hükûmetleri döneminde gerçekten burstan ve krediden yararlanan öğrenci sayımız da artmıştır. Bu alana ayrılan kaynağı da önemli ölçüde artırdık. Biliyorsunuz, biz, bu dönemde yine öğrenci harçlarını kaldırdık.

KADİM DURMAZ (Tokat) - Sayın Bakan, çıktı, çıkmadıyı demiyoruz, kriterin görünür şartı ne?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hep yıllardır konuşulurdu, acaba yükseköğretimde harçsız bir dönem olacak mı? Bunu herkes söylerdi ama bunu kim yaptı? AK PARTİ yaptı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Artık bugün üniversitelerde birinci öğretimde okuyan öğrencilerimiz harç ödemeden eğitim görebiliyorlar. Bu da hepimiz için son derece önemli.

Özelleştirme konusunda, şeker fabrikalarıyla ilgili olarak Turhal Şeker Fabrikasıyla ilgili bir soru soruldu. Şeker fabrikaları, biliyorsunuz, şu anda özelleştirme programında. Bu kapsamda çalışmalarımızı yaparken bir taraftan şekerpancarı üreticimizin ihtiyacını ve uzun dönemde bu tarımın sürdürülebilirliğini mutlaka dikkate alıyoruz, bir taraftan mevcut şeker fabrikalarının daha verimli çalışması için gerekli adımları atıyoruz, bir taraftan da gerçekten şeker piyasasında daha rekabetçi bir ortamın...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ederim.