Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, ben, Özgür Bey'i kınamaya değer bile bulmuyorum.

Bir kere, şunu söyleyeyim Özgür Bey, bakın, şöyle: Tutarlılıktan bahsettiniz, ben de size tutarlı olmak bakımından bazı şeyler söyleyeyim. Burada, Milliyetçi Hareket Partisi sözcüleri "Bir gruba yönelik olarak uzlaşmada vergisi sıfırlandı." dedi ama o sıfırlamayı haksız ve hukuksuz bir sıfırlama olarak değerlendirdiğini ima etti. Yani burada "Uzlaşma komisyonu, haksız bir şekilde, alınması gereken bir vergiyi almaktan vazgeçti." diye imada bulundu, ben de "Hukuksuz ve haksız bir şekilde alınması gereken bir vergiyi almaktan vazgeçtiğini gösteren bir belgeyi, bilgiyi ortaya koyun." dedim. Bana gösterdiğiniz belge devletin resmî kayıtlarında olan uzlaşma tutanağıdır, gizli saklı bir belge değildir.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Hukuki olarak kaç para affettin onu söyle o zaman Sayın Bakan? Hukuki olarak kaç para affettin.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ne olacak yani!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hayır, hayır, gizli saklı bir belge değildir. Uzlaşma komisyonu hukukun içinde kalarak...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)